5 prinsipper for å skape en god brukeropplevelse

Hvordan kan vi avgjøre om en teknisk løsning tilbyr en god eller en dårlig brukeropplevelse? Ofte vil jo svaret være at dette er subjektivt? 

For å lage gode og brukervennlige nettsider må vi forstå målgruppen vår og hvordan de vil at ting skal være. Hvordan en teknisk løsning oppleves kommer alltid an på produktet, funksjonaliteten og brukerens opplevelse. Skal vi lykkes så må vi kartlegge deres behov og utfordringer. Likevel er det mye vi kan gjøre for å forsikre oss om at løsningen vi jobber med blir brukervennlig og meningsfull for så mange av brukerne som mulig.

Så hvordan gjør vi dette i praksis? Jo, ganske enkelt ved å følge noen tommelfingerregler som allerede er godt innarbeidet i UX-faget. Vi snakker da om prinsipper som er testet i praksis og beviselig fungerer. Jeg har valgt ut noen av dem, som er enkle å følge og som alltid bør ligge til grunn når man jobber med design. Her er oversikten!

Jakob’s Law

Jakob’s Law innebærer at brukerne tilbringer det meste av tiden sin på andre nettsider, og at de alltid foretrekker at en nettside fungerer på samme måte som det de er vant til. Her er huskeregelen altså at designerne rett og slett bør holde seg til helt vanlige løsninger, og ikke prøve å komme opp med noe helt nytt og originalt. 

Ved å tilby brukerne løsninger de allerede kjenner godt, stiller du lavere krav til deres konsentrasjon og reduserer deres “cognitive load”. Når de ikke trenger å bruke krefter på å finne ut hvordan de skal bruke teknologien, vil den oppleves sømløs og uforstyrret. Jobber man etter Jakob's Law vil en god start på prosjektet være å finne nettsider som kan fungere som referanser og lage en lignende løsning.

Hick’s Law

Dette prinsippet er nyttig for å forenkle beslutningsprosessen for brukeren. I følge Hick's Law vil det ta lengre tid å fatte en beslutning når valgmulighetene er mange. Altså kan vi redusere tiden som brukes ved rett og slett å redusere antallet valg brukeren har å forholde seg til. 

Et lignende prinsipp som kanskje er enda enklere å huske er KISS-prinsippet (Keep It Simple, Stupid). Som navnet tilsier er målet her å holde designet så enkelt som overhodet mulig og unngå alle former for kompleksitet, slik at brukervennligheten ivaretas. 

Vær konsekvent

Ved å være konsekvent gjør man det enklere for brukeren å forstå produktet uten å stadig måtte lære nye ting. Løsninger som er konsekvente i funksjonalitet, utseende og interaksjon er raskere å sette seg inn i, noe som gjør opplevelsen positiv for brukeren.

Ved å være konsekvent i designet sparer du brukerne for både usikkerhet og frustrasjon over noe de ikke forstår. 

“Consistency is one of the most powerful usability principles: when things always behave the same, users don’t have to worry about what will happen.” — Jakob Nielsen

Visuelt hierarki

Man kan bruke typografi, farger, kontraster eller grupperinger til å danne et visuelt hierarki som organiserer informasjon basert på hvor viktig den er. En godt organisert og oversiktlig struktur gir en positiv brukeropplevelse gjennom god funksjonalitet. Målet med et godt visuelt hierarki er at brukerne enkelt får overblikk over nettsiden og raskt finner det de er ute etter - og det vi vil at de skal finne.

Ta quizen for å sjekke. Hvor gode er kundereisene dine?

Estetisk Brukervennlighet

I følge dette prinsippet vil en bruker oppfatte et pent design mer brukervennlig og intuitivt sammenlignet med et alternativ som er mindre estetisk tiltalende. Det betyr at fordi brukeren har en positiv emosjonell respons på en nettside som ser bra ut, vil små utfordringer med brukervennlighet bli ignorert. Les mer om hvordan vi jobber med UX og UI her.

Tar vi med oss dette prinsippet når vi lager løsninger, må vi altså huske at det ikke kun er brukervennlighet og funksjonalitet som skaper et godt produkt. Det er også viktig å skape et god visuell opplevelse for brukeren, da dette jo er førsteinntrykket man får når man kommer inn på en nettside. 

Trenger du hjelp med UX design? Ta kontakt nedenfor. 

 

Få oppdateringer fra våre blogger