Lær deg kunsten å argumentere - ikke å lyve

Lær deg kunsten å argumentere - ikke å lyve

Med gode argumenter kommer du langt. Om du klarer å finne tre gode bevis for hvert argument du har, vil du vinne enhver diskusjon du står i. Det er sterke virkemidler. 

Men hvordan lærer du deg å argumentere? Jo, du går tilbake fem århundrer før Jesus ble født, for å lære av de beste. Aristoteles sies å være en av retorikkens opphavsmenn og kartleggere. I antikkens Hellas ble den retoriske kunsten oppfunnet blant annet av jordeiere som ble nødt til å argumentere overfor myndighetene for å få beholde sine landstykker . Da var gode argumenter bokstavelig talt livsviktige.

Lær deg retorikk

I dag er argumentasjonslære og retorikk helt sentralt i all type kommunikasjon når du skal overbevise eller argumentere for at din løsning er bedre enn alle andre sin. En artikkel som denne blir selvsagt både overfladisk og enkel sammenlignet med hva du kan og kanskje burde lære deg om dette feltet. Jeg mener likevel det er nyttig med grunnleggende ferdigheter for at du som markedsfører og kommunikatør skal tenke gjennom hvordan du utfører ditt håndverk. 

Det finnes en lang rekke kurs i retorikk tilgjengelig både som digitale kurs og fysiske kurs. Også på universitetene kan du melde deg opp til fag som gir deg et godt grunnfjell å stå på. 

Kjenner du til noen gode retorikere? Gjør en test - tenk gjennom navn som du vil si er flinke til å argumentere. Kan du lære noe av disse? En av mine favoritter er Winston Churchill

En retorisk fulltreffer

La oss starte med det jeg nevnte helt først - altså med argumenter og bevis. De som har levd noen år husker sikkert Lewinsky-skandalen i Det Hvite Hus med Bill Clinton i en lei knipe. Da presidentens popularitet var på sitt laveste holdt han en tale - en kort tale. Den snudde hans vei mot politisk nederlag til et solid oppsving på meningsmålingene. Talen kan du lese og høre her, og det som gjenvant hans tillit var gjennomført bruk av retoriske virkemidler. 

En funfact til talen er at det mest sannsynlig var hans kone, juristen Hillary, som hadde ført den i pennen. 

Clinton hadde ikke stort med bevis for sine argumenter, men han listet opp tre argumenter som var både logos, patos og etos-orientert. (Se om du kan finne dem selv i talen hans). Argumentenes rekkefølge er heller ikke tilfeldig. Har du tre argumenter skal du starte med det nest sterkeste, deretter det svakeste før du avslutter med det aller sterkeste. Godeste Bill Clinton gjorde det, og han lykkes.

New call-to-action

Fire kategorier for bevisføring

Retorikken snakker om å underbygge argumentene med bevis. Bevis henter vi hovedsakelig fra fire kategorier:

 • Fakta. Sterkt og umulig å forandre eller motsi.
 • Sammenligninger. Sette opp vår løsning mot andre.
 • Eksempler. Bevismateriale for at vi har tilført verdi.
 • Henvisninger. Lene oss på andre sin troverdighet.

Det er i denne fasen av retorikken, kalt Inventio, hvor vi får målt vår styrke og brukt det vi kan av overtalelse for å vinne frem med vår sak. (Mer om Inventio senere) Ideelt sett skal hvert argument ha tre bevis. Lykkes du i denne fasen, vinner du altså diskusjonen, eller kunden - alltid. 

Våre beste content-tips on-demand

Relevant for alle

Aristoteles definerte retorikken som “evnen til i enhver situasjon og sak å se hvilke muligheter vi har til å overtale og overbevise”. Retorikken gir oss verktøy til å tolke og forstå årsakene til at folk lykkes med overbevisende kommunikasjon, og verktøy for å vurdere og forbedre retorisk praksis og kommunikasjon. 

Hvorfor er retorikk relevant for alle og i sær for de som jobber med markedsføring, kommunikasjon og kundekontakt? Jo det er viktig når…

 • du skal overbevise en kunde eller andre om at det er riktig å samarbeide med deg
 • du skal inngå eller fornye avtaler eller få kunden til å øke sitt budsjett
 • du skal argumentere for dine gode løsninger og hvorfor de er bedre enn andre
 • du skal få gjennomslag for en idé
 • du skal utforme en annonsetekst eller innlegg til Facebook og LinkedIn
 • du skal skrive en avgjørende epost til en kontakt
 • du skal lage en markedsplan for neste år og definere kampanjer
 • du skal skrive en artikkel eller tekst til bedriftens nettsider
 • …og i en hel rekke andre sammenhenger

Den retoriske prosess

Retorikken handler historisk om muntlig kommunikasjon, men virkemidlene er overførbare til skriftlighet i og med at de baserer seg på en gjennomarbeidet metodikk. I den retoriske arbeidsprosessen, som deles i seks faser, er det de fire første som gjelder når vi kommuniserer skriftlig. Dette er den retoriske arbeidsprosessen:

 1. Intellectio. Handler om å forstå den retoriske situasjonens muligheter og begrensninger. For eksempel kartlegge målgrupper og velge kanal for budskap.
 2. Inventio. Handler om å utvikle hovedbudskap og argumentasjon. Hva slags budskap skal du ut med og hva vil du at leserne, lytterne og seerne skal sitte igjen med?
 3. Dispisitio. Handler om å strukturere kommunikasjon for overbevisning. Hvilket argument skal ut først og sist? 
 4. Elocutio. Handler om å ikle kommunikasjonen den mest egnede språkdrakten. Tar hensyn til målgruppe, kanal og form.
 5. Memoria. Handler om å benytte memoteknikker for å huske hva du skal si i en tale.
 6. Actio. Handler om hvordan du bruker kroppsspråk, stemmebruk og gester når du taler til en forsamling. 

Kanskje det aller viktigste vi tar med oss fra retorikken er kunsten å formidle ett hovedbudskap. Mange har en lei tendens til å pakke inn mange gode poenger i en alt for lang tekst, men mottakeren skal sitte igjen med én god tese. Den skal tilfredsstille disse kriteriene:

 • Kort formulert
 • Klart formulert
 • Konkret

Som Churchill selv uttrykte det: “If what you have to say cannot be summarized in one or two sentences, it´s not worth saying!”

Meld deg på vårt nyhetsbrev