SEO er ikke nok: Klarspråk tar budskapet inn i varmen

Person som leser på iPad

SEO er innhold på Tinder. Det matcher tekst med leser. Sørger for at de finner hverandre. Men skal du oppnå det du vil med den første daten, holder det ikke at de møtes ute. 

Du må jobbe for at teksten skal få være med hjem. For at budskapet skal få komme inn i varmen. Og for å komme dit må du bruke et språk din utkårede leser både liker og forstår. Klarspråk kan være sjekketrikset du har savnet.

Skriv for å slippe inn

Når du skriver en tekst er sjansen stor for at det er noe du vil oppnå. Du har et mål med teksten, en grunn til at du skriver den. Når du ikke dette målet, er egentlig hele jobben bortkastet. Så hvordan skal du sikre at teksten når fram, blir lest, og ikke minst forstått?

Søkemotoroptimalisering (SEO) er altså første steg på veien. Det sørger for at teksten blir synlig og tilgjengelig for målgruppene. Å jobbe strategisk med SEO er grunnleggende for at teksten blir funnet av leseren, men jobben stopper ikke der. Teksten skal ikke bare nå fram. Det er budskapet i den som skal nå inn. Derfor må ikke bare jobbe strategisk med synlighet, du må også jobbe bevisst og aktivt med språket for å lykkes med å formidle det du ønsker.  

Å skrive er med andre ord mer enn å kunne alfabetet og et knippe kommaregler. Så spør deg selv: Hvilken forskjell skal teksten min gjøre? Og hva skal til for at det skal skje?

Les også: Slik prioriterer du søkeord for en søkeordsanalyse

New call-to-action

Hvorfor skriver du? 

Noen skriver fordi de har en historie å fortelle, eller en mening de ønsker å formidle. Andre skriver for å påvirke politiske beslutninger eller skaffe finansiering til en sak de brenner for. Mange skriver for å markedsføre produkter, fordi jobben deres er å selge. Det finnes også mange som skriver for å gi ulike former for veiledning og informasjon. 

Les også: Journalist-virkemidler gir deg superkrefter

Felles for dem alle er at de håper det de skriver skal gjøre en forskjell. Tekstene deres har rett og slett en jobb å gjøre. Jeg har lyst til å gi hele gjengen et grunnleggende tips: Bruk et språk folk forstår!

 

Klarspråk i klartekst

Dette enkle rådet er like viktig enten du vil selge et produkt, styrke en merkevare, skaffe finansiering, nå fram med et budskap, eller gi en form for veiledning. Og ansatte i norske offentlige organer kan ikke lenger anse det kun som et tips; de er faktisk lovpålagt å ordlegge seg klart og tydelig. §9 i den nye språkloven, som trådte i kraft 1. januar 2022, lyder som følger: 

 “Offentlege organ skal kommunisere på eit klart og korrekt språk som er tilpassa målgruppa.”

Klarspråkparagrafen direkte oversatt til klarspråk, blir altså (og jeg sier det gjerne igjen): 

Bruk et språk folk forstår!

I denne artikkelen kan du lese om hvordan norsk lov pålegger offentlig sektor å benytte klarspråk. Og klarspråk er lovpålagt fordi det fungerer. Derfor bør både privat næringsliv og offentlig sektor lytte, lære og la seg inspirere til å benytte et klart og tydelig språk i sine tekster. 

Hva er klarspråk?

Men hva er egentlig klarspråk? Det omfatter både ordbruk, formuleringer, struktur og visuell utforming. På klarspråk.no, som er et samarbeid mellom Språkrådet, KS og Digitaliseringsdirektoratet, defineres begrepet på denne måten: 

“Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den.”

Les også: God tilgjengelighet er god butikk

7 tips til et klart og tydelig språk

Nå er du sikkert overbevis om at klarspråk er viktig, uansett hva du ønsker å formidle. Da er det bare å sette i gang - og du kan gjerne bruke denne sjekklisten når du skriver:

 1. Hvem skriver du for?
  - Vær bevisst hvem du skriver for, og hvorfor. Det gjør det enklere å tilpasse teksten.
  - Vurder hva mottakeren vet fra før, og hva du bør forklare.
  - Har du flere målgrupper? Da må teksten tilpasses hver enkelt av dem.

 2. Hvorfor skriver du?
  - Få klart fram hvorfor mottakeren skal lese og bruke teksten.
  - Ta kun med det som er relevant, resten kan du fjerne.

 3. Lag god struktur.
  - Overskriften skal fortelle hva teksten handler om.
  - Det som er viktig for mottakeren, bør komme fram tidlig i teksten.
  - Del teksten inn i avsnitt med beskrivende overskrifter. Avsnittene bør stå i en logisk rekkefølge, og hvert av dem bør ha et hovedpoeng.

 4. Skriv korte setninger som er enkle å forstå.
  - Si en ting om gangen.
  - Husk at mottakeren ikke har dine bakgrunnskunnskaper.
  - Pass deg for substantivsyken, bruk heller flere verb.
  - Bruk aktivt språk.

 5. Velg riktige ord.
  - Unngå fyllord og unødvendige presiseringer.
  - Bruk ord som ligger nær muntlig språk.
  - Faguttrykk skal forklares første gang de brukes i teksten.

 6. Tilpass språket til mottakeren og formålet med teksten.
  - Ordbruk og formuleringer har mye å si for hvordan teksten blir oppfattet.
  - Hvor formell ønsker du å være?

 7. Les korrektur.
  - Stavekontrollen kan ikke fortelle deg om teksten er god.
  - Be en kollega om hjelp!

 

Klarspråk, ferdig, gå!

Formidling handler ikke bare om å nå fram, men også om å komme inn. Budskapet må få slippe inn og informere, opplyse og skape verdi for mottakeren. Det får du til ved å bruke et språk folk forstår, og du kommer langt ved å bruke retningslinjene for klarspråk.

Ikke la budskapet stå ute og fryse. Sørg for at det finner veien over dørstokken og inn i varmen.

 

Forfatter

Møt Stine, innholdsprodusent og rådgiver hos Frontkom. Med over 10 års erfaring innen skriftlig, muntlig og visuelt kommunikasjonsarbeid. Hun har en Mastergrad i Medievitenskap og Kommunikasjon fra Universitetet i Oslo,. Stine brenner for klarspråk, presis formidling og troverdige kilder.

Få oppdateringer fra våre blogger