Hvordan definere SMARTe mål for nettsiden din

Light bulbs on colorful background

Nettsidenemålene dine bør være Spesifikke, Målbare, Oppnåelige (Attainable), Relevante og Tidfestede (SMARTe). Men hvordan oppnå dette i praksis? 

Prosessen i et nøtteskall:

 1. Opprett kandidater til mål
 2. Prioriter målene ved å stemme over dem i en workshop
 3. Kjør målene gjennom SMART-prosessen
 4. Evaluer målene
 5. Fordel ansvar for oppfølging

Opprette målkandidater

Målkandidater er en liste over potensielle mål som har potensiale for å styre prosjektet etter. Det er vanligvis best å forberede målkandidatene før hoved-workshopen. Gjør enten en felles brainstorming eller gjennomfør en-til-en intervjuer med prosjektdeltakerne. Du trenger ikke noe stort rammeverk for å gjøre dette, i denne fasen lagger du bare punkter inn i en liste som skal bearbeides senere.

Du bør ha som mål å ha ca 20 kandidatmål som innspill til workshopen. Her er noen toppkilder du bør vurdere å bruke:

 • Kompetanse i prosjektgruppen. Hva mener de er viktige målingspunkter? Hva de føler er det største problemet i dag.
 • Eksplisitt uttalte forretningsmål. Sørg for at du har tilgang til interne dokumenter som angir selskapets strategiske plan.
 • Andre uttrykte mål fra C-nivå eller styre. Dette er mål som kanskje ikke er eksplisitt uttalt, men mantraer og vanlige temaer i gruppediskusjonene. Spør prosjektgruppen din "hvis jeg skulle spørre styremedlemmene om målene for det neste året, hva ville de sagt?"
 • Mål definert i offentlige anbud og originale prosjektbeskrivelser. Det kan være nyttig å inkludere disse, selv om du vurderer dem som unyttige. Ofte vil dette være ting som "holde besøkende lenger på nettstedet vårt". På slutten av S.M.A.R.T. workshopen vil det være åpenbart for prosjektgruppen hvorfor dette er et ganske dårlig mål i seg selv (for de fleste nettsteder), og en god pedagogisk øvelse.
 • Mål uttrykt i lov. Er selskapets mål definert ved lov i noen grad? For eksempel hvis det er en offentlig tjeneste, kan mandatet til selskapet være definert direkte i loven.

Prioriter mål ved å stemme

Ok, tid for hovedworkshopen!

Start med å lese gjennom listen over målkandidatene dine. Ikke bruk for mye tid på å diskutere detaljer på dette tidspunktet, det vil bli gjort senere i prosessen.

Gi laget noen minutter til å legge til flere mål til målkandidatlisten, hvis de føler at noen mangler. Som tilrettelegger bør du sørge for at det ikke finnes duplikater eller lignende type mål.

Gjør en rask prikkstemme på hvilke mål gruppen mener er viktigst. Dette bør gjøres i stillhet og tidsrammet. 2-4 minutter bør være nok, siden du allerede har lest gjennom kandidatene.

Sorter målene etter antall stemmer, og start med det høyest stemte målet. Nå kan du begynne å jobbe gjennom S.M.A.R.T. bokser for det høyest stemte målet (se nedenfor).

Tilbakestill deretter stemmene og foreta en rask prikkstemme igjen. Hvorfor stemme igjen? Fordi de første gangene S.M.A.R.T-prosessen kjøres, gir den ekstra avklaringer til teamet om hva som betyr noe, og dette vil ofte endre deres prioriteringer for de gjenværende målkandidatene.

Gjenta for hvert mål til du er ferdig. Hvor mange mål bør du sikte mot? En god tommelfingerregel er å jobbe med 3-5 mål i den første workshopen, og deretter bestemme sammen med teamet om du trenger å gjøre en workshop til.

Tidsboks hvert mål for å sikre at du ikke blir sittende fast ved ett bestemt mål. Jeg foreslår at du setter av minst 15 minutter per mål. Hvis økten er satt til å vare en time, bør du sikte på å behandle de tre beste målene.

Man writing on glass

Behandle hvert mål med S.M.A.R.T. -prosessen

Nå skal teamet behandle målet ved å gå gjennom hver av bokstavene. Det er nyttig å tenke på hver bokstav som både en kvalifisering, og en spesifisering. Dette betyr at prosessen bør avgjøre om disse målene skal forfølges eller ikke, og den bør også spesifisere så detaljert som mulig, og gi klarhet til gruppen om hva målene betyr.

Hvis målet ikke "når opp", må det forkastes. Men med litt arbeid og spesifisering kan målet likevel vise seg å være brukbart, selv om det ikke kvalifiserer til å begynne med.

Du bør starte med S og gå til høyre, men det er greit å gå frem og tilbake mellom bokstavene om nødvendig. Du legger til rette for samtalen ved å stille spørsmål, og noterer viktige ting som notater i hver boks.

Spesifikt

Sørg for at målet er Spesifikt nok. Som en tommelfingerregel: hvis det ikke inneholder et tall, er det ikke spesifikt. Bruk S-boksen for at gruppen skal komme med alternativer.

 • "Øke salget". For uspesifikk
 • «Øk salget med 20 %». Bedre, men diskuter om du bør dele salgstall for ulike deler av porteføljen din
 • «Øk salget til nye kunder i fremvoksende markeder med 20 %». Nå snakker vi.

Målbart

La teamet foreslå måter å måle målet på. Kan målet være målt kvantitativt med sporing på nettstedet ditt? For butikker og direktesalg er svaret stort sett alltid ja.

Eksempler på målbare mål er: «Vi ønsker å motta mindre e-post som ikke er relevante for oss», eller «vi ønsker å motta færre støtteforespørsler, og la folk slå det opp på nettsiden i stedet»

Hvis teamet ikke finner en passende måte å måle på, må målet forlates. Du ga det i det minste en sjanse, og du lærte at det ikke er brukbart, og dette er i seg selv en viktig avklaring. Det viktige er at du ikke lar vage mål forbli som målestokker i prosjektet ditt. I beste fall er det ganske ubrukelig, i verste fall vil det komme tilbake for å hjemsøke deg senere.

Sørg for at beregningen din ikke er en forfengelighetsverdi: Statistikk som ser spektakulær ut på overflaten, men som ikke nødvendigvis gir meningsfulle forretningsresultater.

Spør:

 • Hvordan kan dette målet måles?
 • Hvem kan gjøre målingene?
 • Har vi en nåværende grunnlinje for dette målet? Hvis ikke, hvordan kan vi få det?

Oppnåelig (Attainable)

Du vil at målet ditt skal samsvare med situasjonen "på gølvet". Målet med A-boksen er å spesifisere realismen til det uttalte målet. Spør:

 • Hva er sjansen for å nå dette målet?
 • Hvordan vil teamet jobbe mot dette målet?
 • Hvem vil være hovedpersonen(e) som jobber mot dette målet?
 • Har teamet ressurser til å jobbe mot dette målet?

Aktuelt

Spør:

 • Hvorfor er dette målet relevant for forretningsmål og verdier?
 • Er teamet motivert for å nå dette målet?

Dette vil forhåpentligvis ligne på det du oppdaget i pre-workshop-fasen da du satte opp kandidatmålene.

Tidfestet

Sørg for at målet har en tidsramme som gir mening. Spør:

 • Hvilken tidsramme vil være mest motiverende for prosjektgruppen?
 • Hvilke datoer skal det oppnås innen?
 • Avhengig av målemetoden: når vil du ha nok data til å gi et pålitelig svar på om målet ble nådd?

Som tilrettelegger bør du begrense deg til en konsensus.

"Øk salget i fremvoksende markeder med 20 % innen utgangen av neste regnskapsår."

Vurder mål

Etter at du har fullført alle målene dine, oppsummerer du funnene og sørg for at alle målene er forstått av alle medlemmene. Gjør en rask runde rundt bordet, for å få hver deltakeres mening om målene.

Tildel oppfølging

Tildel en eier av hvert mål. Eieren bør først og fremst velges ut fra hvordan målet måles.

Eksempel 1: Hvis det er et kvantifiserbart mål som vil være synlig i analyseverktøyet ditt, bør det tildeles personen som er ansvarlig for analyse.

Eksempel 2: Hvis det er et mål som vil bli målt via intern avstemning av ansatte, bør det eies av HR-sjefen.

Forfatter

CMS-konsulent, utvikler og webanalytiker i Frontkom. Langt over gjennomsnittet interessert i hva som fungerer på web, og hvordan man kommer ditt via innholdstrategi og analyseverktøy.

Få oppdateringer fra våre blogger