- Jeg har aldri hatt en så meningsfull KPI som at ingen barn skal dø av kreft

Barnekreftforeningen er tildelt NRK TV-aksjonen i 2024, og går et spennende og utfordrende år i møte, også kommunikasjonsfaglig.  Som leder for marked og innsamling i Barnekreftforeningen, må Irene Rivelsrud ha mange tanker i hodet på en gang.

Oppgaven er stor, og organisasjonen liten. Etter 8 år i IT-bransjen hadde Irene et brennende ønske om å finne en jobb der hun kunne gjøre en forskjell for andre. I Barnekreftforeningen ser hun fram til arbeidsdager fylt av mening og målrettet innsats.

- Jeg har aldri hatt en så meningsfull KPI som å jobbe mot at ingen barn skal dø av kreft, sier hun. 

Her kan du støtte Barnekreftforeningen og bidra du også!

Kontinuerlige avveininger

Gjennomtenkte formuleringer, grundige avveininger og faglig tyngde. Kommersielle grep, sterke følelser og menneskelige hensyn.

Kommunikasjon for en ideell organisasjon er komplekst. Det krever kompetanse innen en rekke ulike kommunikasjonsformer for å treffe de nødvendige målgruppene. God, strategisk budskapsformidling er essensielt for å skape resultater gjennom fundraising, kampanjer og politisk arbeid. Samtidig skal organisasjonen fungere som foretrukket informasjonskanal og skape og kommunisere aktivitet som oppleves å ha reell verdi for medlemmene.

- Selvfølgelig er det en konkurranse, sier Irene. - Vi kan ikke late som om det ikke er en kamp om midler selv om vi er en veldedig organisasjon. Å tillate seg å tenke kommersielt og lære av det private næringslivet er en forutsetning for å lykkes, men medlemmene skal ikke føle at vi går over den kommersielle streken. Vi jobber kontinuerlig med avveininger og tilrettelegging av budskapet.   

Krevende formidling

- Til tider formidler vi tung materie. Sterke personlige historier og forskningsformidling er krevende på hver sin måte - men like viktige, understreker Irene. 

Gjennom å fortelle om forskning ønsker Barnekreftforeningen å gi giverne innblikk i hva midlene brukes til - og å vise at det finnes håp og fremskritt, også innen barnekreftsaken. Faglig tungt innhold skaper tillit og etablerer organisasjonen som en tung, seriøs aktør. Å formidle personlige historier om barn med kreft er imidlertid også nødvendig for at Barnekreftforeningen skal nå frem med sitt budskap. Organisasjonen ser det ikke som noe alternativ å bruke oppdiktede historier for å formidle det samme.

-  Det er viktig for oss å være troverdige, og de ekte historiene har størst effekt på folks hjerter. Når vi får lov til å fortelle medlemmenes historier må vi være ytterst skånsomme i tekst og bildebruk. Vi trippelsjekker at familiene forstår hva det innebærer å slippe verden inn i sin private sfære gjennom våre kanaler. Våre faglige rådgivere har gjerne dialog med foreldrene om dette, forteller Irene.

- En del pårørende ønsker å fortelle sin historie for å bidra til saken, større åpenhet og et fellesskap de kanskje har savnet selv. Men når de velger å eksponere seg, skal de aldri betvile at vi ser på det som et stort ansvar. Gjennom innsamlede midler jobber vi for at ingen skal måtte oppleve det samme.

Relevans gir resultater

Irene trekker fram fordelen ved å være en liten organisasjon når det gjelder muligheten til å teste ut nye kommunikasjonskanaler. De siste månedene har de forsøkt å lage innhold og annonsere på apper som TikTok, Spond og Tise - med svært gode resultater.

- Vi må sørge for å være relevante for målgruppene, og være til stede der de er, sier Irene engasjert. - Overordnet mål for all vår kommunikasjon er å formidle verdiene våre; håp, mot, styrke og glede. 

- Vi må få fram tilbudene vi har til familiene for at de skal ønske å være medlemmer, men vi må samtidig appellere til folk som vil støtte oss gjennom å gi dem kunnskap om det vi driver med. Innhold og CTA'er må tilpasses hver enkelt kanal.

- One size doesn't fit all. Da blir vi ikke relevante for noen. 

Se webinar on-demand om kommunikasjon på 10 minutter

- Meta trodde vi var en robot!

Markedsavdelingen i Barnekreftforeningen jobber hardt for å opprettholde den personlige kontakten med sine støttespillere i alle kanaler. 

- Vi skal være best på å takke. Alle som støtter barnekreftsaken skal vite at det settes stor pris på, og vi ønsker å følge dem opp personlig. 

Organisasjonen har opplevd stor vekst de siste årene, noe som byr på visse utfordringer enkelte dager. På kampanjedagen Fotballtrøyefredag i mai, oppfordres hele det norske folk til å kle seg i sin favoritt fotballtrøye når de går på jobb og donere et valgfritt beløp til Barnekreftforeningen. Budskapet spres ved at de tar bilde av seg selv i fotballtrøye og deler det i sosiale medier med hashtaggen #fotballtrøyefredag. Slik kan alle vise, på en enkel måte, at de er på samme lag i kampen mot barnekreft. 

- Fotballtrøyefredag er blitt en eventyrlig suksess, og alle som deler bilde skal fortsatt få en personlig takk fra oss. I år førte den voldsomme aktiviteten til at Instagram-kontoen vår kræsja. Meta trodde vi var en robot! 

Verdifulle partnernettverk

Barnekreftforeningen har et tett og godt samarbeid med næringslivet, og støttes årlig med betydelige summer i form av enkeltstående donasjoner og mer forpliktende partnerskap.

- Vi ønsker selvfølgelig mange gode samarbeid som kan gi inntekter til barnekreftsaken, men det er også viktig at den aktuelle bedriften er en god match for oss, blant annet når det kommer til grunnleggende verdier og kommunikasjonsform, understreker Irene. 

Dette er viktig fordi Barnekreftforeningens partnere ikke bare bidrar økonomisk, men også har stor betydning for organisasjonens synlighet. Gjennom de kommersielle samarbeidspartnernes kommunikasjonskanaler, når Barnekreftforeningen fram til flere og større publikum enn de ellers ville hatt direkte tilgang til. Da er det viktig at grunnleggende aspekter i kommunikasjonen blir ivaretatt. Irene forteller at partnernes kampanjemateriell som omhandler barnekreftsaken må godkjennes av hennes team. 

-  Verdien av partnernettverket er ekstremt høy. Vi samarbeider tett med våre partnere for å kvalitetssikre budskapet og ivareta organisasjonens profil også i deres kommunikasjonskanaler. Vårt omdømme er det viktigste vi har!

Les om hvordan Frontkom har bidratt til Barnekreftforeningens vekst gjennom å være en helhetlig samarbeidspartner på digital strategi og verktøy, nettsider og kommunikasjonstjenester.

Forfatter

Møt Stine, innholdsprodusent og rådgiver hos Frontkom. Med over 10 års erfaring innen skriftlig, muntlig og visuelt kommunikasjonsarbeid. Hun har en Mastergrad i Medievitenskap og Kommunikasjon fra Universitetet i Oslo,. Stine brenner for klarspråk, presis formidling og troverdige kilder.

Få oppdateringer fra våre blogger