Hvem vil digitalt produktpass gjelde for?

Digital Product Passport (Digitalt produktpass/DPP) er et blockchain-basert verktøy for innsamling og deling av produktdata gjennom et produkts levetid, som gradvis vil bli obligatorisk i EU for ulike produkter. Det vil brukes for å fremheve et produkts bærekraftighet, gjenvinningsnivå og miljøpåvirkning. Alt fra råvaremateriale til detaljer om produksjonsprosessen blir fanget opp i DPP.

Bedrifter som tar i bruk digitalt produktpass er ikke bare innovative. EU introduserer nye forskrifter og retningslinjer under den europeiske grønne avtalen (EGD) for å hjelpe Europa med å nå nullutslipp innen 2050.

Fra denne artikkelen vil du lære:

 1. Hvilke produkter må overholde DPP?
 2. Hva er utfordringene ved implementering av DPP?
 3. Hvordan kan din bedrift dra nytte av DPP?

Digitalt produktpass vil bli obligatorisk

EU-kommisjonen planlegger å gradvis innføre regler for digitale produktpass. DPP fungerer som en spesiell "data-bærer" som må festes til alle produkter som omfattes av de nye reglene (hvilke regler ser du litt lenger nede i artikkelen). Det kan være en QR-kode, RFID-tag eller en annen skannbar teknologi. I samsvar med reglene må DPP inneholde informasjon om et spesifikt produkt og dets bærekraftighet. Dette inkluderer detaljert informasjon om materialene som brukes, hvor de kommer fra, hvor mye resirkulert materiale som brukes, og en komplett kartlegging av produktets forsyningskjede.

Første produkt som må overholde DPP er batterier, og disse reglene er planlagt å tre i kraft i 2026. Etter batterier følger klær og elektroniske produkter. Målet er å utvide bruken av digitalt produktpass til å dekke omtrent 30 ulike typer produkter innen 2030.

Hvor vil digitale produktpass bli implementert?

Disse reglene vil påvirke de 27 landene i EU. Men fordi produkter som må overholde DPP produseres over hele verden og importeres til EU, vil også de nye reglene ha en stor global innvirkning (også i Norge). Dette gjelder spesielt for bransjer som elektronikk, hvor produktene har mange deler fra ulike steder. DPP-reglene vil gjøre det viktigere for alle i forsyningskjeden å være tydelig på hvor produktene deres kommer fra og hvordan de lages. Dette betyr at de må bli bedre på å samle inn og dele informasjon.

Hvem må forholde seg til digitalt produktpass?

Omtrent 30 produktkategorier må overholde kravene i DPP. Disse kategoriene omfatter et bredt spekter, fra batterier, klær og elektronikk til byggematerialer og kjøretøy:

 1. Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)
  ESPR står som et sentralt element i CEAP (Circular Economy Action Plan, en del av EGD). Målet er å forbedre den generelle sirkulære og energimessige, samt miljømessige bærekraften til produkter. Rammeverket gir retningslinjer og mål som dekker ulike aspekter som produktets holdbarhet, gjenbrukbarhet, ressurs­effektivitet og karbonavtrykk. Det foreslåtte regelverket vektlegger bruk av en løsning for digitalt produktpass som det primære verktøyet for innsamling og deling av data, og gir interessenter en detaljert oversikt over et produkts bærekraftighet.
 2. EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles
  Denne strategien er en annen hjørnestein i CEAP. Den fokuserer på å fremme den generelle sirkulariteten av tekstiler i klær, bygninger, kjøretøy og mer. Det primære målet er å forbedre tekstilers levetid og holdbarhet, for å lette reparasjon og gjenvinning. Lovgivningen inneholder også en betydelig komponent for forbrukere/sluttbrukere, som gir dem mulighet til å verifisere "grønne påstander" fra selskaper der de kjøper tekstilprodukter. I henhold til offisiell regulering vil digitalt produktpass spille en avgjørende rolle for å muliggjøre denne mekanismen og oppnå disse målene.
 3. Construction Products Regulation (CPR)
  CPR er en annen integrert del av CEAP. Den fokuserer på å sikre at byggeprodukter over hele Europa følger sikkerhets- og miljøkriteriene. Det utviklede rammeverket støtter bruken av digitalt produktpass.
 4. (New) EU Battery Regulation
  Denne reguleringen en annen betydelig del av CEAP. Fokuset er å sikre bærekraft og sikkerhet for batterier i EU, med vekt på høye nivåer av gjenvinnbarhet. Implementering er planlagt over de kommende årene, med 2026/7 foreslått for implementering i industri- og elbilbatterimarkedene. På nytt vil digitalt produktpass (eller batteripass) være nøkkel­løsningen som driver denne reguleringen.
 5. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

  CSRD pålegger børsnoterte selskaper (unntatt mikroselskaper) og store selskaper (som oppfyller 2 av 3 definerte kriterier: 250+ ansatte, €40m+ omsetning & €20m+ totale eiendeler) å rapportere om bærekraft og ESG-spørsmål. Denne detaljerte rapporteringen støtter overgangen til en mer "grønn" og bærekraftig økonomi.

På individuelt produktnivå er det forventet at DPP vil påvirke praktisk talt alle deltakere i forsyningskjeden - produsenter, distributører og forbrukere. Enhver leverandør og produsent av komponenter som er en del av et sluttprodukt regulert av Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) er pliktig til å delta i DPP-datainnsamlingsprosessen.

Utfordringer med å implementere DPP

Å få i gang digitale produktpass vil være utfordrende, da det krever at alle i forsyningskjeden samler inn og oppbevarer detaljert informasjon om produktene sine. Produsenter må vite mer om hvordan produktene deres er designet, hvilke deler de bruker, om de kan resirkuleres, og mer.

For å bruke batterier som et eksempel, som vil være den første produktkategorien hvor mer data må samles inn:

 • Batteriidentifikasjon i form av en unik identifikator (QR,RFID, e.l.)
 • Grunnleggende batteriegenskaper, inkludert type og modell
 • Ytelses- og holdbarhetsstatistikker må oppdateres under batteriets levetid.

DPP har potensiale til å kaste lys over hele forsyningskjeden, og avdekke eventuelle tvilsomme arbeidspraksiser som tidligere var skjult. Dette kan inkludere dårlige arbeidsforhold i fabrikker i utlandet, bruken av konfliktmineraler, og tvangsarbeid. Mens dette er en utfordring for bedrifter å få på plass, er intensjonen god. DPP vil i beste fall få selskaper til enten å holde de ansvarlige partene ansvarlige eller kvitte seg med dem.

Når vi beveger oss nedover forsyningskjeden, vil DPP gjøre ting mer komplisert for detaljhandlere. De må tenke mer nøye gjennom hvilke produkter de skal skaffe og hvordan de skal håndtere lagerbeholdningen sin. Siden kunder vil vite hvor hvert produkt kommer fra, hva det er laget av, hvor mye energi det bruker, og annen bærekraftsinformasjon, vil detaljhandlere føle et sterkere ansvar for å velge produkter mer nøye. Dette passer sammen med hovedmålene til Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) og DPP – å gjøre ting mer gjennomsiktige for alle, spesielt kunder, og å gjøre detaljhandlere og produsenter mer ansvarlige. Med ingen flere hemmeligheter i forsyningskjeden må selgere tenke på bærekraft og resirkulering når de bestemmer hvilke produkter de skal selge.

Men hva er fordelene for bedrifter?

 • Nye forretningsmodeller: Å gå over til en sirkulær økonomi og fokusere på å få produkter til å vare lenger åpner opp for nye og smarte måter å drive virksomhet på. Et eksempel er produkt-til-tjeneste-modellen, der du ikke bare selger produktet, men også tilbyr tjenester som reparasjoner. Dette kan generere mer inntekter og hjelpe virksomheten med å vokse. Digitale pass blir også en måte å markedsføre og selge produkter på, tilby nye tjenester og forbedre den generelle kundeopplevelsen.
 • Økt forbrukertillit: Å holde detaljerte registreringer av et produkts hele livssyklus, fra produksjon til resirkulering, gir forbrukerne et klart og ærlig bilde av produktets historie og tilstand. Siden over halvparten av forbrukerne er enige i at selskaper bare later som de er bærekraftige, bygger denne gjennomsiktigheten tillit, noe som gjør at kunder er mer tilbøyelige til å forbli lojale og støttende.
 • Validere miljøpåstander: For å takle problemet med at bedrifter gir falske påstander om å være miljøvennlige (grønnvasking), bruker digitale pass blockchain for å sikre og bekrefte bærekraftsegenskaper og -uttalelser. Dette er viktig fordi mer enn halvparten av forbrukerne synes det er vanskelig å avgjøre om en bedrifts påstander om å være grønn er sanne. Dette beskytter ikke bare selskapets omdømme, men lar dem også forbedre sine sirkulære strategier.
 • Forbrukerbeskyttelse: Å sikre at råmaterialer og produksjonsprosesser følger fastsatte standarder holder kundene trygge mot falske, farlige eller lavkvalitetsprodukter. Dette hjelper også merkevarer med å unngå dårlig omtale, som å måtte tilbakekalle produkter eller håndtere problemer forårsaket av feil.
 • Sikre samsvar: Med tanke på forsyningskjedenes kompleksitet kan selskaper ha vanskeligheter med å overvåke etterlevelse av forskrifter og sikre bærekraftighet. Digitale produktpass fungerer som en enhetlig og gjennomsiktig kilde til informasjon, noe som forenkler dataovervåkningen. Dette gjør at virksomheter kan holde seg trygt på kurs med initiativer i sanntid, forsikre seg om at leverandører må oppfylle standarder og gi klarhet rundt kvaliteten og opprinnelsen til leverte produkter.

Vil DPP faktisk fungere?

Reguleringen om digitale produktpass har potensiale til å bli en betydningsfull implementering på linje med GDPR, og gjøre en meningsfull endring i praksisen rundt data. Dette står i kontrast til f.eks. Omnibus-direktivet, der selskaper ofte omgår reguleringer ved å kunstig øke prisene 31 dager før en planlagt reduksjon, og skaper en illusjon om en betydelig prisreduksjon.

Imidlertid er potensialet alene ikke tilstrekkelig; effektiviteten av denne reguleringen avhenger av at selskaper omfavner den. Manglende etterlevelse, spesielt av leverandører og importører, kan skape betydelige utfordringer for detaljhandlere som importerer produkter. EU må sørge for at bedrifter ikke bare overholder, men også ser verdien i gjennomsiktighet, og ser på det som en mulighet heller enn en ekstra byrde. Å balansere ligningen mellom etterlevelse og nytteverdi er avgjørende for suksessen til Digital Product Passport og for å fremme en kultur med ansvarlige datapraksiser over forretningslandskapet.

Potensielle løsninger Frontkom kan hjelpe deg med

Digital Product Passport kan implementeres i ditt eksisterende PIM-system (Product Information Management system). Hvis du allerede har et PIM-produkthåndteringssystem, kan du lagre dataene du trenger å samle inn i det. Det viktigste er å planlegge hvordan informasjonen skal vises for sluttbrukeren, på en måte som ikke bare overholder de nye reguleringene, men også støtter salgs- og markedsføringsinnsatsen din.

Hvis PIM ikke er en del av det eksisterende IT-økosystemet, kan du vurdere å implementere det. Frontkom har erfaring med å integrere med ulike PIM-leverandører og vil gjerne guide deg gjennom prosessen.

Hvis du ikke trenger et omfattende datasystem, men likevel må overholde DPP-reglene, kan du vurdere en enkel løsning som en énsides nettside skreddersydd spesifikt for din bransje og dine behov.

Frontkom jobber daglig med kunder som de har implementert en slik løsning for og vedlikeholder den. Vi har erfaring med å jobbe med et bredt utvalg av PIM-programvareleverandører, som InRiver, Akeneo, Pimcore. Vi vil gjerne møtes for å forstå dine behov og foreslå den mest optimale og effektive løsningen.

Få oppdateringer fra våre blogger