Hvordan velge en partner for storskala webutvikling?

Storskala webutvikling er vanskelig. Enterprise-programvare har ofte mange flere krav knyttet til seg, og dette betyr at samarbeid med en ekstern partner fort kan by på utfordringer. Det er flere prosesser, flere tekniske krav, flere sikkerhetstiltak og mange interessenter å ta hensyn til. Det er derfor vi i denne artikkelen skal gå gjennom noen av de viktigste tingene du bør vurdere når du velger et eksternt webutviklingsselskap.

Teknisk stack og infrastruktur

Webutvikling skjer jo ikke i et vakuum. Man kan ikke utvikle en bedriftsnettside eller en bedriftswebapplikasjon uavhengig av systemene og infrastrukturen bedriften allerede eier og bruker. Når du velger en ekstern partner å samarbeide med, må du være sikker på at de vil kartlegge alle eksisterende systemer og infrastruktur for å se hvordan det hele fungerer sammen, før de dykker inn i webutviklingsarbeidet.

Utviklingsteamet bør også vurdere all infrastrukturen når de velger prosjektets teknologi-stack for å sikre at den ikke bare er kompatibel, men også skalerbar. Dette fordi bedriftssystemer vanligvis må gi en god del skalerbarhet på tvers av ulike deler av organisasjonen, ulike markeder og kundesegmenter.

For eksempel: hvis en bedrift allerede har et innholdsstyringssystem (CMS) på plass, vil det å bygge en  nettapplikasjon ofte kreve integrering med det systemet. Teamet må da velge et  nettutviklingsrammeverk som kan fungere sammen med CMS'et.

Omfattende kompetanse

Enterprise webutvikling er sjelden begrenset til kun én spesifikk teknologi eller rammeverk. Dette er egentlig en god ting, fordi det tillater mer mangfold og fleksibilitet på tvers av ulike bedriftsapplikasjoner. Men det kan også føre til at bedriften må jobbe med flere forskjellige, eksterne bedrifter. Jo flere leverandører du jobber med, dess mer tid vil du bruke på å administrere arbeidet, kommunisere med dem osv.

Så når du velger en ekstern partner for webutviklingsformål for bedrifter, er det best å finne et programvareutviklingsselskap med omfattende intern ekspertise. Det er best hvis partneren du velger ikke bare har en rekke teknologier og nettrammeverk tilgjengelig, men også andre ferdigheter som UI, UX, mobilutvikling, SEO eller DevOps. På denne måten kan du enkelt dra nytte av fordelene med ulike teknologier og ferdigheter uten å måtte ta med nye partnere.

Et fast team og eierskap til prosessen

Den neste avgjørende tingen når det kommer til webutvikling for bedrifter er å ha et konsistent team som jobber med prosjektet ditt. Med konsekvent mener vi at stort sett de samme teammedlemmene fortsetter å jobbe med prosjektet uten store endringer. Dette er spesielt viktig for webutvikling for bedrifter fordi disse prosjektene ofte kan strekke seg over lange perioder, og et fast team hjelper til med å unngå tid og penger brukt på innføring av nye mennesker eller prosjektovertakelser.

Det er selvfølgelig vanskelig å anslå dette før du jobber med en partner, men du kan be om data om personellutskiftninger og henvisninger fra andre kunder for å få en følelse av hvordan teamet fungerer.

Når du bygger webløsninger for bedrifter, er det også viktig at det eksterne teamet du velger tar svært seriøst eierskap til prosjektet. Store bedrifter har ofte vanskelig for å administrere et webutviklingsprosjekt, rett og slett på grunn av deres størrelse, ulike interessenter osv. Det er derfor det er så avgjørende for det eksterne teamet å være oppmerksom på det og velge en prosjektleder som kan hjelpe bedrift gjennom webutviklingsprosessen og ta på seg ytterligere ansvar etter behov.

En seriøs tilnærming til prosjektdokumentasjon

En stor bedrift trenger at alle prosjekter er godt dokumentert på alle fronter. Fra dokumentering av teknologi-stack, rammeverk og arkitektur til alle detaljer om brukergrensesnitt, sikkerhetsrisikoer, nettstedstruktur, forretningsprosesser, systemkart, dataflyter, brukermanual etc. Det er avgjørende å velge en partner som forstår hvor viktig slik dokumentasjon er og vil sikre at alt er på plass slik at bedriften har tilgangene den behøver.

Uten slik dokumentasjon vil introduksjon av nye brukere eller ansatte i nettapplikasjonen kaste bort dyrebar tid og andre ressurser, så det er viktig at dokumentasjonen har en trinnvis prosess for bruk og drift av hovedfunksjonaliteten til nettappen eller nettstedet.

Bevissthet og forståelse for ulike målgrupper og målmarkeder

En stor virksomhet opererer sjelden bare innenfor ett marked. De største selskapene vil ha divisjoner på tvers av ulike land og følgelig på tvers av ulike målgrupper. Det er viktig at din programvareutviklingspartner ikke bare er klar over dette, men har god forståelse av disse markedene og deres spesifikke krav.

I mange tilfeller betyr dette å overholde landsspesifikke juridiske krav når det gjelder nettapper og nettsteder eller å sikre at nettstedet eller nettappen er tilpasset behovene til en spesifikk målgruppe, da disse behovene kan variere sterkt fra land til land.

Det er også veldig viktig å samarbeide med et programvareutviklingsselskap som har solide prosesser for bruker- og markedsundersøkelser, enten webapplikasjonen er ment for eksterne brukere eller kun interne brukere. I begge tilfeller er brukeropplevelsen avgjørende og bør vurderes gjennom alle stadier av bedriftens webutviklingsprosess.

Teamet vårt har en omfattende portefølje av mobilapplikasjoner, nettapper, intranett og nettsteder laget for bedriftskunder som du kan sjekke ut her. Du kan også kontakte oss direkte og snakk med en av våre konsulenter!

Forfatter
Få oppdateringer fra våre blogger