Google Analytics er lovlig i Norge

Ny avtale med EU gjør at utfordringer med GDPR og overføring av persondata til USA er løst.

Vedtak fra Datatilsynet i Google Analytics-saken

På tampen av juli 2023 kom det et vedtak i den mye omtalte Google Analytics saken der Telenor var klaget inn til Datatilsynet for bruk av Google Analytics på sine nettsider. Klagen tok utgangspunkt i Schrems-II dommen fra 2020, der det ble klart at generell overføring av persondata til USA ikke var i henhold til GDPR/Personvernforordningen. Dette er en sak som har blitt fulgt med stor interesse da svært mange norske virksomheter benytter nettopp Google Analytics for trafikkanalyse på sine nettsider.

Konklusjonen var at bruk av Google Analytics inntil nå faktisk har vært ulovlig i Norge. 

Konsekvenser for norske virksomheter

Selv om Datatilsynet konkluderte med at bruk av Google Analytics har vært ulovlig, får det ikke andre konsekvenser for Telenor enn en reprimande. Det vil derfor heller ikke ha noe betydning for andre norske virksomheter som til nå har benyttet Google Analytics.

EU-U.S. Data Privacy Framework gjør Google Analytics lovlig.

Den 10. Juli 2023 ble EU-U.S. Data Privacy Framework vedtatt av EU-kommisjonen. Den nye avtalen garanterer et adekvat sikkerhetsnivå når det gjelder overføring av personopplysninger om europeiske borgere til selskaper i USA, og Google Analytics og lignende amerikanske analyse- og sporingsverktøy, er igjen å anse som lovlig å benytte innen EU/EØS.

Sertifisering av enkeltselskaper skal sikre personvernet

Som hovedregel er det etter GDPR/personvernforordningen forbudt å overføre personopplysninger ut av EU/EØS, men EU kan gjøre unntak for enkeltland med en adekvansbeslutning. Med den nye avtalen får USA igjen et slikt unntak, på lik linje med for eksempel Canada. 

Den nye avtalen baserer seg på at amerikanske selskaper som ønsker å overføre persondata fra EU til USA, må sertifiseres gjennom Data Privacy Framework Program (DPF) og forplikter seg til å behandle personopplysninger i tråd med rammeverket. USA har også endret sin etterretningslovgivning for å styrke personvernet og begrense muligheten til innsyn fra myndighetene. 

Mange har sittet på gjerdet og ventet på denne avtalen, så hva nå?

Alle som benytter Google Analytics og andre amerikanske analyse- og sporingsverktøy på sine nettsider, kan nå senke skuldrene noen hakk. 

Men, personvernet til europeiske borgere har vært og er en viktig kampsak for mange, og det er stor sannsynlighet for at også denne nye avtalen kommer til å bli utfordret gjennom EU-domstolen. Selv om tidshorisonten på dette er uvisst, så bør man ha i bakhodet at endringer kan komme.

Vi kommer til å se enda mer innskjerpinger rundt personvern og vi i Frontkom har vært klar på at vi anbefaler norske virksomheter om å vurdere hvilke verktøy man bruker for analyse og sporing på sine nettsider, og hvor mye man faktisk bør spore. 

Det norske Datatilsynet har utgitt en veileder om analyse- og sporingsverktøy, den kan det være lurt å ta en kikk på. 

Har du spørsmål om analyse?

Det kan være komplisert å velge riktig analyseverktøy og sette det opp slik at det måler det du ønsker. Vi kan hjelpe deg med hele prosessen – fra valg av analyseverktøy til oppsett og justering og optimalisering av analyseverktøyet. 

Ta gjerne kontakt, eller les eventuelt introduksjonen til Google Analytics og Matomo først. 

Kilder:

Forfatter

Christian Nori jobber som rådgiver for SEO, analyse og digital annonsering i Frontkom. Han har over 20 års erfaring med netthandel og optimalisering av digitale markedsføringskampanjer fra byrå, B2B og B2C. Christian er ekspert på å øke trafikk på nett, optimalisering og konvertering av besøkende til kunder.

Få oppdateringer fra våre blogger