Hva er netthandel?

Illustasjon av en hånd som holder kredittkort på en skjerm

Netthandel, e-handel, eCommerce… Uansett hva du kaller det kan temaet trenge en introduksjon. Generelt betyr netthandel all aktivitet relatert til kjøp og salg av varer, tjenester eller digitale produkter over internett, eller andre åpne nettverk. Alle typer transaksjoner, enten det gjelder penger eller data, er i prinsippet netthandel.

Transaksjonen er selve kjernen, men også de støttende funksjonene rundt den faller under paraplyen netthandel. Eller som OECD sier det:

E-commerce = business activities (both communications and transactions) conducted electronically (includes not only ordering, invoicing and payment but also marketing, advertising and communications).

E-handel er dermed alle elektroniske aktiviteter som faller under ett av tre grunnleggende områder:

 1. Produksjon og støttefunksjoner - som inkluderer produksjon, distribusjon og vedlikehold av varer og tjenester.
 2. Forberedelser til transaksjonen - som inkluderer å legge produktinformasjon ut på markedet (internett) og opprette kontakt mellom kjøper og selger.
 3. Fullførelse av transaksjonen - som inkluderer overførsel av betaling, sikring av finansielle tjenester og overførsel av produktet eller tjenesten fra selgeren til kjøperen. 

Les vår komplette guide til netthandel her.

Netthandeltyper

E-handel kan deles inn i seks kategorier:

 1. Bedrift-til-bedrift (B2B) - Alle typer elektroniske transaksjoner og avtaler relatert til varer og tjenester som utveksles mellom to bedrifter. I denne typen e-handel er sluttbrukeren ikke involvert, og transaksjonene innebærer kun produsenter, grossister, forhandlere osv.
 2. Bedrift-til-forbruker (B2C) - Dette er den vanligste formen for netthandel i antall transaksjoner, og det dreier seg om elektronisk overførsel av varer og tjenester fra bedrifter til forbrukere. Når du handler på for eksempel Allershopping eller Lille Vinkel Sko / EN: Madi or Evnia deltar du i B2C-netthandel. Denne typen e-handel tillater forbrukere å finne de beste prisene og tilbudene, lese kundeanmeldelser og finne forskjellige produkter som de ellers ikke ville finne i fysiske butikker.
 3. Forbruker-til-forbruker (C2C) - Dette nivået av e-handel består av alle elektroniske transaksjoner som finner sted mellom forbrukere. Tenk finn.no eller Getaround / EN: Gumtree or Hiyacar. Dette består av elektroniske transaksjoner for varer og tjenester mellom to kunder, og hovedsakelig gjennomføres via en tredjepart som tilbyr en nettbasert plattform for disse transaksjonene.
 4. Forbruker-til-bedrift (C2B) - I C2B netthandel gjør en forbruker eller en person sine varer eller tjenester tilgjengelig på nett for bedrifter å kjøpe. En grafisk designer som lager en bedriftsside eller et logo, eller en fotograf som tar bilder for en nettside er eksempler på dette. 
 5. Bedrift-til-administrasjon (B2A) - Denne e-handelen består av elektroniske transaksjoner som finner sted mellom bedrifter og offentlige organisasjoner som regjeringen. Derfor blir B2A-modellen noen ganger også referert til som B2G (business-to-government).
 6. Forbruker-til-administrasjon (C2A) - Denne typen e-handel kalles også A2C, altså administrasjon-til-forbruker. Uansett hvilken vei du bruker forkortelsen består denne typen av elektroniske transaksjoner som finner sted mellom folk og offentlige organisasjoner. Dette forholdet lar forbrukere få tilgang til informasjon, foreta betalinger og etablere direkte kommunikasjon mellom regjeringen eller administrasjonsenhetene og forbrukerne. Du deltar i denne formen for netthandel når du for eksempel fyller ut selvangivelsen din.

Fordeler og bakdeler ved netthandel

De aller fleste bedrifter er involvert i netthandel på en eller annen måte, enten de har en nettside med kun et telefonnummer eller om de har en fullskala nettbutikk med store integrasjoner og fancy funksjonalitet. Fordelene med å ha en nettbutikk er for eksempel:

 • Netthandel kan nå globale markeder med minimale investeringer. I den virtuelle verden kan selgere og kjøpere enkelt få kontakt på tvers av landegrenser, og bedriften slipper å bruke masse tid og penger på å sette opp fysiske butikker utenlands.
 • Netthandel forminsker distribusjonskjeden for produkter. Dette hjelper til med å skape en direkte og transparent transaksjonskanal mellom produsenter, grossister og sluttbrukere. Dette resulterer i rask levering av varer og rask løsning av kundeklager, noe som sparer både tid, energi og innsats for både kunder og selskaper.
 • Netthandel bidrar til økt produktivitet og forbedret service fordi det bringer selgere og kunder nærmere hverandre. Med tilgang til virtuelle butikker 24/7 kan kunder velge fritt mellom forskjellige selgere. I tillegg gir e-handel betydelig reduserte transaksjonskostnader, slik at kunder har mulighet til å kjøpe produkter til lave priser selv når de handler fra utlandet.

Likevel finnes det også bakdeler:

 • E-handel er avhengig av nettverksforbindelse og datateknologi. Dette innebærer at dersom nettverksforbindelsen eller teknologien svikter, vil nettbutikken også svikte.
 • Det finnes noen bestemmelser for å regulere netthandel internasjonalt, men det er fortsatt i noen tilfeller mulig å utnytte og misbruke systemet. 
 • Det er veldig utfordrende å ivareta kundenes personvern. Selv om det er implementert gode sikkerhetstiltak kan hacking, kredittkortsvindel, identitetstyveri, etc. forekomme, eller at kunden selv avslører sine personlige data. 
 • Kostnadene for å opprettholde en e-handelsportal, spesielt når butikken har mye trafikk, kan være høye. Oppsett av maskinvare og programvare, opplæringskostnader for ansatte og kontinuerlig vedlikehold er ting som bidrar til kostnadene. 

Tre problemstillinger som eiere av nettbutikker må forholde seg til

Personvern - Økningen i elektroniske transaksjoner over internett reiser ulike bekymringer angående innsamling og oppbevaring av personlig informasjon. Når man driver nettbutikk vil man gjerne vite så mye som mulig om kundene sine, for eksempel for å kunne tilby dem personalisert innhold.  Risikoen er at personlig informasjon ligger på servere man ikke kontrollerer selv, eller at servere og systemer ikke er sikre nok. På grunn av disse bekymringene har beskyttelse av personvern blitt en av de viktigste politiske sakene blant beslutningstakere, bedrifter og forbrukere.

Sikkerhet - Dette er relatert til forrige punkt, men dreier seg spesifikt om å sikre f.eks. kort- og bankinformasjon mot hacking o.l. Netthandelsikkerhet kan defineres som: 

Beskyttelse av en informasjonsressurs fra trusler og risikoer i konfidensialitet, autentisitet og integritet av elektroniske transaksjoner som overføres via et nettverk.

En nettbutikk kan bare vokse hvis systemet er i stand til å gi samme nivå av tillit og sikkerhet som man finner i fysiske butikker. Bruk av f.eks. BankID går langt i å gi denne sikkerheten.

WCAG - Universell utforming er en standard som alle europeiske bedrifter må oppfylle i forskjellig grad, avhengig av om det er en privat eller offentlig bedrift. Det handler om å gi alle, uansett funksjonsevne, mulighet til å interagere med innholdet i nettbutikken. Det skal bl.a. være god nok kontrast mellom elementer, bilder skal ha alt-tekster, og språket skal være klart og tydelig.

Netthandel kommer bare til å vokse

E-handel er et område i utvikling. Det har gjort transaksjoner enklere og mer tilgjengelig for personer folk flest. Netthandel har en enorm innvirkning på kostnader, tilgang til varer og tjenester og økt produktivitet for bedrifter. Det spiller til og med en viktig rolle i økonomisk vekst og utvikling i et land. Selv om det er et (relativt) nytt område, har det potensial til å endre og erstatte mange former for tradisjonelle forretnings- og handelsaktiviteter.

Få oppdateringer fra våre blogger