Journalist-virkemidler gir deg superkrefter

Journalist-virkemidler gir deg superkrefter

Du har kanskje hørt om KVISA - nyhetskriteriene, men hvordan benytte dem for egen oppmerksomhet og vinning?

Målet for mange virksomheter i dag er å være “top of mind” hos forbrukere slik at du blir foretrukket når det skal velges tjenester eller varer. Skal du komme dit og lykkes, må du være god. Da må du beherske nyhetskriteriene - KVISA.

Dette er KVISA

La oss stjele dette ublygt fra journalistikken. Når en journalist velger hva hun skal lage saker om så ligger nyhetskriteriene til grunn. De er som følger - bak forkortelsen KVISA:

  • Konflikt. Er det noe folk elsker så er det uenighet og krangel. Mediene hadde ikke vært det samme uten. Konflikter får frem gode debatter og engasjerer lesere, lyttere og seere. Det er lett å identifisere seg med en side av en konflikt og ta parti.
  • Vesentlighet. Opplevelsen av at det som omtales er relevant. En sak som tematisk berører mange mennesker blir sett på som vesentlig. Graden av alvorlighet bør tas med. I mediene er det saker av stor, offentlig interesse som blir tatt opp.
  • Identifikasjon. Det kunne vært meg eller oss? Kan du identifisere deg i stor grad med saken så treffer den hardt. Dette er utvilsomt et av de sterkeste nyhetskriteriene. Ofte ser vi en mediesak fra utlandet bli forsterket med at det er nordmenn som er berørt.
  • Sensasjon. Wow-effekten. Dette er noe nytt, uvirkelig og fantastisk. Tabloid-mediene har brukt dette i årtier. Mann som bet hund, er en typisk sensasjonssak. Har du en sensasjon så er sjansene store for at den går viralt.
  • Aktualitet: Sist, men ikke minst. En sak som er aktuell vil alltid vekke interesse. Kan du hekte deg på en samfunnsdebatt eller løfte frem overordnede problemstillinger så treffer du aller best. 

Ta del i debatten

Mediene gjør det fortsatt best, men i dag er mediebildet så fragmentert at det er plass til flere budskap. Om du vil ha frem din virksomhet i søkelyset så kan du ganske enkelt hekte deg på en av samtidens pågående debatter. 

Se rundt deg og registrer hvor mange virksomheter som i dag mener noe eller tar en posisjon innen digitalisering, klimaendringer eller sirkulær økonomi. Mange gjør det med eleganse fordi de benytter seg av KVISA. De gjør det både fordi det er vesentlig, det er aktualitet og det spiller på identifikasjon. Konflikter finnes det også nok av innenfor alle tre områdene. 

Våg å mene, men vær varsom

Mitt råd er at du skal våge å mene noe og å stå for et budskap. De fleste virksomheter og enkeltpersoner er tilbakeholdne på egne vegne og vil nødig stikke nesa frem, men det gir kredibilitet å stå opp for det du tror på av verdier. Samtidig skal du trå varsomt. Disse bedriftene mener jeg har lykkes godt med å markere seg utenfor nisjen de faktisk leverer varer og tjenester i:

Våre beste content-tips on-demand

Virker på merkevaren over tid

Jeg har selv bakgrunn fra mediebransjen og har i mer enn tyve år vurdert saker ut fra ulike nyhetkriterier. Nå snakker jeg med kunder og oppdragsgivere om hvordan de kan benytte de samme virkemidlene i egen markedsføring og merkevarebygging. Metodikken er den samme - og budskapet MÅ være troverdig. 

Husk at KVISA ikke nødvendigvis gir deg umiddelbare salg på bunnlinja, men har en dokumenterbar langtidseffekt. Er du god på å bruke disse virkemidlene når du skal formulere budskap på vegne av din bedrift så vil du lykkes gang på gang. 

Tenk deg for eksempel at du selger IT-utstyr og hvor stor effekt det har å markedsføre visse typer sikkerhetsprodukter i timene, dagene og ukene etter at det blir kjent at en stor kjent bedrift har blitt utsatt for datainnbrudd og cyberkriminalitet. Da bruker du Vesentlighet, Identifikasjon, Sensasjon og ikke minst Aktualitet, som kriterier for å nå ut med ditt budskap. 

Lær deg nyhetskriteriene og våg å stå for et budskap som selger verdiene dine og ikke produktene eller tjenestene dine.

New call-to-action

Forfatter

Magne er Frontkoms markeds- og kommunikasjonssjef i tillegg til at han leder Frontkom Experience. Hans bakgrunn er fra mediebransjen hvor han har jobbet mer enn 20 år som journalist, reporter og redaktør i ulike publikasjoner. Han var også fem år i MarkedsPartner som leder for Innhold og kommunikasjon før han startet i Frontkom i januar 2022. Magne vil skrive blant annet om kommunikasjon, trender, markedsføring og ledelse.

Meld deg på vårt nyhetsbrev