Nå må alle offentlige nettsteder levere tilgjengelighetserklæring

En tilgjengelighetserklæring henger sammen med kravet til universell utforming av nettsider. Fra 1. februar 2023 skjerpes kravene.

Fra den datoen er det et krav til alle offentlige virksomheter at de skal ha orden på sine nettsider og mobilapplikasjoner i forhold til WCAG-kravene. WCAG er EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner.

Tilgjengelighetserklæringen er en rapport om universell utforming. Denne skal lenkes til fra bunnen på nettstedet, akkurat som en personvernerklæring. Å sende inn skjemaet som genererer rapporten tar bare noen timer. Men innsendingen forutsetter at dere har forberedt gode svar! Arbeidet med tilgjengelighetserklæringen handler derfor primært om å teste løsningen, dokumentere avvik, utbedre og eventuelt forklare hvorfor enkeltkrav ikke er møtt.

Se video om Tilgjengelighetserklæringen.

12 nye WCAG-krav

Mange virksomheter har god kontroll på de 35 minstekravene fra den såkalte WCAG -standarden for universell utforming. Nå introduseres det ytterligere 12 krav. Dette er krav som flere offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner ikke har orden på i dag, men som må komme på plass før 1. februar. Du kan lese deg opp på alle de nye kravene på Uutilsynets nettsider, men her er et utvalg fra de nye punktene som skal innfris:

  • Visningsretning. Brukeren må få velge om innholdet skal vises i liggende eller stående retning
  • Dynamisk tilpasning. Innholdet skal kunne endres til 400 prosent størrelse ved 1280 piksler bredde, uten tap av informasjon eller funksjonalitet
  • Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus. Brukeren skal ha mer kontroll over innholdet på nettsiden som får fokus med musepeker eller tastatur
  • Ledetekst i navn. Brukere som bruker visuelle ledetekster skal også kunne bruke kodede ledetekster
  • Bevegelsesaktivering. Brukerne skal få statusbeskjeder om viktige endringer på nettsiden uten at det gir kontekstendring.

Sett i gang et mini-prosjekt

Her blir det altså en jobb for alle som sitter med ansvar for offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner. Det betyr at det må gjennomføres et mini-prosjekt – og det bør starte så tidlig som mulig på høsten for å rekke fristene som er satt. Ideelt sett bør prosjektet ledes av en UX-designer som også har med seg innholdsprodusenter og en utvikler. I prosjektet gjøres ulike manuelle og maskinelle tester av maler, designelementer og kode. Dersom nettstedet har svært mange URL-er testes kun et representativt utvalg – f.eks. 25 ulike sider.

Uutilsynet har utviklet en seks-trinns guide til hvordan du kan gå frem for å teste dine egne nettsider og mobilapplikasjoner. Da får du en tilstandsrapport.

Alle funn dokumenteres i Uutilsynets hendige mal. Bruker du ekstern leverandør som hjelper deg å innfri kravene, så må dere avklare hva som skal gjøres av utvikling og tilpasning innen fristen.

Her kan du lese hva Frontkom tilbyr av tjenester rundt Universell utforming og en artikkel om hvordan universell utforming gjør nettsiden din tilgjengelig både for lesere og for søkemotorer.

Oppdateres årlig

Når jobben er gjort og WCAG 2.1 er implementert på nettsider og mobilapplikasjoner så skal du altså fylle ut tilgjengelighetserklæringen. Erklæringen vil ligge på DigDir sitt nettsted uustatus.no – det er altså ikke en tekst du skal skrive i publiseringsløsningen din, men lenke til fra bunnen av nettstedet. Tilgjengelighetserklæringen skal oppdateres årlig, så en påminner i kalenderen er på sin plass.

Den første fristen er altså 1. februar 2023 - og du bør starte jobben nå.

Forfatter

Per André er Co-founder av Frontkom med 14+ års erfaring som CTO og CIO. Han har omfattende erfaring med folk og teknologi i både privat og offentlig sektor. Han er også Co-founder av Dignio Health Tech, SMSpay, Web3 entusiast og Co-pastor av 3:16. Per André skriver om CMS, headless, spennende teknologi og hvordan få tech team til å fungere optimalt.

Få oppdateringer fra våre blogger