Å være ODA-finalist betyr mye for Frontkom

Å være finalist i en ODA Award-finale er en anerkjennelse av at bedriften har jobbet lenge og målrettet for å oppnå like vilkår for alle i teknologibransjen. 

Det deles ut en lang rekke priser i teknologi- og kommunikasjonsbransjen, men få henger så høyt som ODA Awards. For Frontkom har det ikke vært et mål i seg selv å oppnå anerkjennelse for å være et arbeidssted som setter bærekraft og inkludering høyt, men det har utvilsomt blitt selskapets kjerneverdier som kommer til uttrykk i alt som gjøres.

Et naturlig samfunnsengasjement

Derfor var det ekstra stas å bli valgt ut som en av tre finalister til den nyopprettede kategorien ODA Champions Award 2024 som deles ut til et selskap som går foran og setter mangfold og inkludering på agendaen for å skape positive holdningsendringer.

-I Frontkom har vi alltid hatt et naturlig samfunnsengasjement og det har ført til en lang rekke initiativer som etterhvert har blitt en del av våre kjerneverdier. Vi tiltrekker oss flinke medarbeidere som identifiserer seg med våre verdier, og det er menneskene som er vår kapital og gir oss inntekter. Da har det over tid også blitt naturlig for oss å ha dette fokuset, sier Fredrik Paus som er CEO i Frontkom. 

Frontkom har en lang rekke konkrete eksempler på initiativ som er tatt med hell og som har tilført bedriften verdier langt ut over rene konsulentinntekter.

  • Samarbeid med “Voksenopplæringen” for å dele innsikt og for å gi elevene der en mulighet for arbeid og inkludering i teknologibedrift. Mange godt utdannede personer kommer til Norge og har behov for å lære kultur og språk i arbeidslivet. 
  • Frontkom har tett samarbeid med NAV og andre institusjoner for å gi personer med ulike utfordringer muligheten til å bidra aktivt i arbeidslivet. Suksesshistoriene er mange og Henriette Emilie Østholm er en av dem som kom inn i selskapet etter mange søknads-avslag hos andre, og har gjort suksess. 
  • En rekke personer har fått muligheten til å skape sin egen arbeidsplass og bevise verdi gjennom ulike ordninger i Frontkom. Mange av disse er blant de mest inntektsbringende og dyktige medarbeiderne i dag.
  • Det er lagt til rette for at personer med funksjonsnedsettelser (f. eks hørselsnedsettelse) skal få et godt arbeidsliv. Her er samarbeidet med NAV helt sentralt i tillegg til lokal tilrettelegging.
  • Frontkom har kontorer i tre europeiske land og medarbeidere i enda flere. Samarbeidet er preget av gjensidig forståelse og respekt på tvers av landegrenser, kulturer og religioner. 
  • Mange medarbeidere viser et stort samfunnsengasjement utenfor arbeidslivet i organisasjoner, idrettslag, menigheter og ideelt arbeid. Frontkom legger til rette for at dette engasjementet skal få plass.

-Vi kunne ramset opp mye mer, men jeg tror det er disse grunnleggende verdiene som ODA-Nettverket har fått øynene opp for. I Frontkom vektlegger vi dype verdier og genuint engasjement fremfor fokus på ytre symboler og slogans. Dette er noe som har blitt verdifullt for både ansatte og ledere i organisasjonen, sier Heza Wasfy som er head of delivery i Frontkom. 

Bærekraft er mer enn miljø

Frontkom har oppnådd betydelige, målbare resultater fra våre mangfoldighets- og inkluderingsinitiativer gjennom flere år. For eksempel har vår investering i tilgjengelighetsteknologier ikke bare forbedret arbeidsplassen vår, men har også styrket produkttilbudene våre, noe som gjør dem mer tilgjengelige for et bredere publikum. 

- FN sier i sin uttalelse om en åpen, gratis og sikker digital fremtid for oss alle, at åpen kildekode har en nøkkelrolle i implementering av FNs bærekraftsmål. Frontkom har vært pådriver for åpen kildekode gjennom de 25 årene selskapet har eksistert. Vi er lidenskapelig opptatt av å dele vår kunnskap med denne mentaliteten i ryggmargen. Derfor holder vi foredrag på konferanser, arrangerer gratis kurs for eksempel om AI, og medarbeiderne blogger regelmessig om sitt kompetansefelt. I tillegg har vi etablert en sosial arena i vår årlige Bakgårdsfest. Hit inviterer vi kunder, partnere, venner av huset og byen og potensielle kunder. Det har blitt en happening i Gamlebyen i Fredrikstad som tiltrekker seg mange og som bygger oppunder vårt varemerke som åpen, inkluderende og innmari flinke, sier Paus med et smil.

 

 

Se video fra Bakgårdsfesten 2024 her.

ODA-Nettverket ble etablert tilbake i 2005 og Oda Awards har blitt delt ut siden 2009. ODA-Nettverket har cirka 8000 medlemmer og jobber primært for å løfte frem kvinner i teknologibransjen. Evidi, Cegal og Frontkom er de nominerte til ODA Champions Award 2024. 

Frontkoms kandidatur ble oppsummert slik på engelsk:

Frontkom truly stands out as a champion of diversity and inclusion, where every person is not just valued but empowered to thrive. With our genuine commitment to fostering a supportive community, we continuously innovate, creating solutions that benefit both our team and the communities we serve. This dedication makes Frontkom a deserving candidate for the ODA Champions award.

 

Forfatter

Magne er Frontkoms kommunikasjonssjef i tillegg til at han leder Frontkom Experience. Hans bakgrunn er fra mediebransjen hvor han har jobbet mer enn 20 år som journalist, reporter og redaktør i ulike publikasjoner. Han var også fem år i MarkedsPartner som leder for Innhold og kommunikasjon før han startet i Frontkom i januar 2022. Magne vil skrive blant annet om kommunikasjon, trender, markedsføring og ledelse.

Få oppdateringer fra våre blogger