Slik finner du strategisk viktige søkeord for din SEO-strategi

Person jobber på mac med googlesøk

Finn strategisk viktige nøkkelord og fraser som danner grunnlaget for resten av din SEO-strategi med prosessen definert i denne artikkelen.

Innhold:

SEO - Hva er det?

De tre søylene i SEO

Slik finner du strategisk viktige søkeord

Ting å tenke på ved avgjørelsen av en SEO-strategi

SEO - Hva er det?

SEO, eller søkemotoroptimalisering, er en forkortelse for Search Engine Optimization. Arbeidet med SEO går ut på å gjøre aktive tiltak for å bedre synligheten for et nettsted i søkemotoren ubetalte visninger ved å foreta strategisk analyse og planlegging.

Hver gang noen foretar et søk på Google, skjer det en spørring mot Googles svært komplekse algoritme som avgjør hvilke nettsider som skal listes opp som treff for denne brukeren. Dette kalles “organisk trafikk” eller “naturlig trafikk”, i motsetning til betalt trafikk (som f.eks. Google AdWords).

New call-to-action

De tre søylene i SEO

For å bli rangert høyt på Google-søk er det første du må gjøre å prioritere hva du ønsker å rangere høyt på. Det er tre kriterier du bør ha for disse søkeordene eller frasene:

 • Søket må være relevant for din bedrift
 • Det må være noe folk faktisk søker på. Det er ikke noe poeng i å forsøke å rangere høyt på søk som aldri blir gjort eller som er irrelevante for din bedrift.
 • Søket må være realistisk å bli høyrt rangert på - innenfor ditt budsjett.

Når vi utarbeider SEO-strategier gjør vi det på en måte som dekker alle de tre ressursene, altså “de tre søylene”. Det betyr at vi ser nøye på hvor stort behovet til nettstedet er for autoritet (lenkebygging), godt innhold og nettsidens “health score”.

Her er noen tips til punkter vi undersøker:

Autoritet:

 • Hvor høy er domenerangeringen for nettstedet?
 • Hvilke kvalitetslenker har nettstedet?

Health score:

 • URL struktur
 • Taksonomi
 • Health score
 • Core Web Vitals / Sidens hastighet

Innhold:

 • Innholdsrevisjon – hvilket innhold finnes for øyeblikket på nettstedet og hvordan opptrer det?
 • Hvilke søkeord ønsker kunden å rangere på?
 • Møter innholdet intensjonen for søket?

Markedsundersøkelse:

 • Hvilke søkeord rangerer konkurrentene på?
 • Hvor mye autoritet har konkurrentene på Google?
 • Hvilke kvalitetslenker har konkurrentene?

Forretningsforståelse:

 • Hvilke søkeord bør du rangere på for å generere forretningsverdi?
 • Hvordan kan SEO generere kommersiell verdi?
 • Hvilke mål kan vi måle for å se forretningsverdien av SEO?
 • Hvorfor bruke tid på SEO?

Når folk søker etter noe på Google, er de som regel på jakt etter noe helt konkret. Mange av disse er allerede i beslutningsfasen og klare til å foreta handel av en vare eller tjeneste innen kort tid. I tillegg gir det “gratis” og svært målrettet trafikk.

Så hvordan dirigere denne søketrafikken inn på nettsiden din?

Du kan enten arbeide med å opparbeide fortjent “gratis” trafikk fra Googles organiske søk, ved hjelp av søkemotoroptimalisering, eller du kan kjøpe trafikk ved å betale per klikk hos Google Adwords.

Slik finner du strategisk viktige søkeord

Det første du må gjøre er å lage en stor liste med søkefrase kandidater, som du senere skal bearbeide.

Samle kandidater i en liste

I første rekke er det kriteriet “søk som er relevant for din bedrift” som er viktig å bruke. De to andre kriteriene filtreres ut i neste fase.

For å lage denne listen kan du bruke verktøy som Google Search Console, nettsiden din, idémyldring, Semrush eller lignende verktøy.

La oss gå litt dypere inn i hvordan du kan bruke de verktøyene.

Google Search Console

Google Search Console brukes til å hjelpe bedrifter med å måle søketrafikk og ytelse på nettsiden sin, slik at de kan skinne i Google søk.

I denne sammenheng kan Google Search Console gi deg statistikk om hvilke søk som nettsiden din har blitt vist på. I tillegg til hvor mange av tilfellene søkeren har klikket seg inn på nettopp din side basert på det søket.

Det du ser her har naturligvis en sentral mangel: Det viser det som du får mange treff på i dag - og ikke det du IKKE får klikk på….

Likevel er det et godt utgangspunkt for den videre prosessen. Antageligvis vil du finne en del søk som passer i alle kriteriene som er relevant for din bedrift.

Slik går du frem:

 • Logg inn på Google Search Console og verifiser nettsiden din hvis du ikke allerede har gjort det.
 • Gå inn på fanen “Søkeresultater” under seksjonen “Ytelse”
 • Velg parameteret “Forespørsler” og sorter på “Klikk” slik at du ser de søkene med flest klikk øverst.
 • Gå gjennom listen fra toppen og noter ned alle de søkene som du vurderer og som er relevant for din bedrift.

Det er ikke nødvendig å gå gjennom hele listen. Sett en stopper når du merker at det ikke er særlig mer å hente ved å gå lenger ned.

Selve nettsiden

Ved å ta utgangspunkt i innhold og produkter på nettsiden din kan du fylle ut listen du har satt opp fra Google Search Console.

Slik kan du finne en del begreper og produkter som brukes på nettsiden, men som du ikke har fått noe særlig med klikk på.

Ta en gjennomgang av de viktigste sidene på nettsiden din, seksjon for seksjon. Ofte vil det være naturlig å gå gjennom alle sidene som er nevnt i hovedmenyen, mens for andre vil det gi mer verdi å grave dypere.

Et godt utgangspunkt er å gå gjennom de 30-40 viktigste sidene på nettsiden din.

Idémyldring

Har du og bedriften din en strategi? Hvis dere for eksempel skal inn i et nytt produktfelt som dere verken skriver om eller får treff på i dag, vil dette naturlig nok ikke dukke opp i undersøkelser gjort så langt.

Spørsmål du kan stille deg selv:

 • Hvilke områder er strategisk viktig for oss det neste året, som ikke allerede er nevnt i listen?
 • Hvilke søk tror vi treffer alle kriteriene for disse områdene?
 • Hvilke søkeord bør du rangere på for å generere forretningsverdi?
 • Hvordan kan SEO generere kommersiell verdi?
 • Hvilke mål kan vi måle for å se forretningsverdien av SEO?

I et prosjektteam er dette en god oppgave for idémyldring i et arbeidsmøte.

Vurder konkurrenter

Har du noen konkurrenter det er naturlig å sammenligne seg med? Ofte kan man finne inspirasjon til ordbruk og innimellom er det noe verdt å “stjele”.

Isåfall kan du gå gjennom nettsiden deres på samme måte som du gikk gjennom din egen.

Punkter du kan undersøke:

 • Hvilke søkeord rangerer konkurrentene på?
 • Hvor mye autoritet har konkurrenterne på Google?
 • Hvilke kvalitetslenker har konkurrentene?
 • Finne relaterte søk med SEO-verktøy

Flere SEO-verktøy, slik som Semrush, har ofte en funksjon for å se relaterte søk. Bruk slike verktøy til å finne ut om det er noe du har oversett.

For at du ikke skal ta med ord med lite søkevolum bør du sortere etter volum.

Behandle listen

Forhåpentligvis sitter du nå med en lang, lang liste med søkeord og søkefraser. Altså, er det på tide å bli mer datadrevet, sile ut og justere søkefrasene basert på hva folk søker på. Husk at det må være mulig for deg å bli rangert høyt på ord og fraser du velger.

I denne prosessen er det svært nyttig med et verktøy som gjør at du kan sjekke mange nøkkelord på en gang. Det finnes flere slike verktøy, men selv foretrekker jeg Semrush Bulk Analysis.

Legg alle søkefrasene inn verktøyet og analyser dem. Det er en begrensning på 100, så om du har flere må du gjenta prosessen i flere omganger.

Målet er å gjøre søkefrasen:

 • Ikke for bred. Det kan resulterte i at søkefrasen omfavner store, relaterte områder som ikke er relevant for din bedrift.
 • Ikke for smal. Dersom søkefrasen blir for smal vil det knapt eksistere data for den.

Ved å sortere på søkevolum kan du se hvordan søk skiller seg ut på begge sider av skalaen. For de søkene med høyt volum må du gå gjennom og vurdere om søket er for bredt.

Du kan klikke på søkefrasen for å se resultater.

Hvilke sider kommer høyest opp? Er det mye som er urelatert til ditt produkt? La oss si at du selger produkter relatert til våpenmagasin. Hvis du kun har brukt ordet “magasin” vil du få mange resultater for aviser og bladmagasiner som ikke konkurrerer i det samme segmentet du retter deg mot.

Her må du spisse søket og gjøre det enda spissere, for eksempel “magasin våpen”.I den andre delen av skalaen for søkevolum er det enklere: Er det ingen eller svært lite søkevolum kan du fjerne disse fra listen.

Du bør også se på vanskelighetsgrad, eller “keyword difficulty” som det heter i Semrush, samtidig som du ser på volum. Vanskelighetsgraden er en beregning for hvor utfordrende det vil være å komme på resultatsiden for det søket, basert på konkurransen fra andre domener.

Man skal ikke nødvendigvis la seg skremme av høy vanskelighetsgrad, men det er to ting som du bør vurdere. I forhold til hvorvidt søkefrasen bør være et av dine strategisk viktige søkeord:

 • Hvis du er en liten aktør med lite budsjett må du være realist, og heller forsøke å finne spissere “long tail”-søk der du kan finne din nisje.
 • Hvis du har to søkefraser som du mener har samme verdi for din bedrift, og den ene har mye høyere vanskelighetsgrad enn den andre, kan du vurdere å droppe den med høyest vanskelighetsgrad og heller bruke mer ressurser på den enkleste.

I dette eksemplet ser vi helt klart flest søk på “forbrukslån”. Det blir trolig vanskeligere å rangere høyt på “forbrukslån” enn bare “lån”. Enda vanskeligere blir det å rangere høyt på “huslån”, siden den har KD (keyword difficulty) på 42%.

Hva er “høyt” og “lavt” søkevolum? Svaret er relativt. Det avhenger av:

 • Markedet du retter deg mot (Det er flere søk i USA enn i Norge for mange ting)
 • Hvor smalt produktet ditt er

Avstemming

Nå har du en trimmet liste med kandidater som har blitt gjennomgått på en datadrevet måte.

Nå er det tid for nok en gang å bruke kompetansen i prosjektgruppa for å spisse resultatet ytterligere. Dette kan gjøres enten ved “dot voting” i et arbeidsmøte, eller ved å sende ut en enkel spørreundersøkelse med f.eks. Surveymonkey. Spørsmålet som alle må ta stilling til for hvert enkelt nøkkelord er:

I hvor stor grad tror du en person som søker på denne søkefrasen kommer til å føre til god business for oss, fra 1 (i liten grad) til 5 (I stor grad).

Enkelt forklart: Hvis ALLE i prosjektgruppa mener at en søkefrase er innertier og kan gi lønnsom trafikk, så kan den mest sannsynlig det.

Prioriter nøkkelord

Du har nå en rangert liste med nøkkelord som oppfyller alle tre kriteriene. De er også sortert av prosjektgruppen etter hvor bra de treffer.

Nå er det på tide å finne punktet der du kan kutte av de søkeordene som fikk dårligst poengsum.

Jeg anbefaler at den endelige listen består av cirka 50 nøkkelord. Disse kan rangeres med høy, medium og lav i omtrentlig like mange i hver.

Legg inn alle søkefrasene i verktøyet ditt (f.eks. Semrush) og bruk tags for å sette prioritet. En tagg for “høy prio”, en for “medium prio” og en for “lav prio”.

Hvorfor ikke bare monitorere de som er høyest prio? Hovedgrunnen er at tallene kan forandre seg over tid. Kanskje bytter du prio mellom to nøkkelord senere, og da har du allerede masse historikk på det medium nøkkelordet som nå er blitt høy prio.

I tillegg bør du bør ha 80% av fokus på høy pri, men medium og lav pri bør også tas med i beregningen 20% av tiden.

Nå har du et godt grunnoppsett for monitorering av det du skal fokusere på fremover med tanke på SEO, men dette er bare starten. I resten av strategien må du finne treffsikre tiltak for å utnytte tallene du ser i verktøyet ditt.

Ting å tenke på ved avgjørelsen av en SEO-strategi

Vurderer du å lage en SEO-strategi for bedriften din? Her er noen tips for å komme i gang. Still deg selv disse spørsmålene før du bestemmer deg for en retning for strategien din:

 • Hva er målene og formålet med SEO -strategien din – er det ment å generere mer trafikk til nettstedet ditt, øke nettstedets inntekt, skape bevissthet gjennom Google eller generere leads.
 • Hvor mye tid er du villig til å investere i dette, vel vitende om at SEO er en strategi som vanligvis krever mye tid og krefter?
 • Kan du gjøre alt selv, eller bør du vurdere å outsource prosjektet til SEO spesialister *hint *?

Når du har vurdert dette er ‘alt du trenger å gjøre’ å fordype deg i dataene som er tilgjengelige på f.eks. Ahrefs, SemRush, Google Analytics, Google Search Console eller andre analyseverktøy som gir deg innsikt i SEO-statusen til nettstedet ditt.

Har du spørsmål angående innholdet vi har gått gjennom i denne artikkelen, eller ønsker du en analyse av nettstedet ditt? Ta kontakt med oss ​​og start med en grunnleggende SEO-analyse. Sammen kan vi lage den beste strategien for deg og din bedrift.

 

Forfatter

CMS-konsulent, utvikler og webanalytiker i Frontkom. Langt over gjennomsnittet interessert i hva som fungerer på web, og hvordan man kommer ditt via innholdstrategi og analyseverktøy.

Få oppdateringer fra våre blogger