Slik prioriterer du søkeord for en søkeordsanalyse

Søkemotoroptimalisering handler om å prioritere. Det hjelper deg å fokusere på de viktigste oppgavene og målene, og dermed bruke tiden og ressursene på en mest mulig effektiv måte. Men du kan også være datadrevet når du prioriterer hva du vil øke synlighet på i Google.

Når du er datadrevet må du nødvendigvis ha noen data som dyttes inn og noen data som kommer ut i den andre enden. Formelen jeg bruker er denne:

(Søkevolum + Relevans) - Søkekonkurranse

Enkelt ikke sant? Men la oss ta et skritt tilbake og se først hvorfor dette i det hele tatt er viktig.

Hvorfor prioritere søkeord?

Før du kan prioritere må du ha noe å prioritere fra. Du bør gjøre en en grundig søkeordsanalyse, der resultatet er en lang liste med søkeordskandidater, f.eks. med en prosess jeg har skissert her. Det er en slags "JA-fase". Terskelen skal være lav for å ta med søkeord, og det er bedre å ta med litt for mye enn litt for lite. Du bør få til en liste på 50-100 søkeord som du legger inn i ditt SEO-verktøy (f.eks. Semrush)

Men du kan ikke øke synlighet for 100 søkeord samtidig. Søkemotoroptimalisering er en maraton, ikke en sprint. Du må prioritere og finne de mest "lavthengende fruktene", der du kan få størst resultater så fort som mulig, med minst mulig innsats. Du ønsker å være i øverst venstre kvadrant på bildet: Lav innsats, høy verdi.

Bildekilde: https://www.mindtheproduct.com/enter-matrix-lean-prioritisation/

Bildekilde: Mind the product

Når du prioriterer går du inn i en "Nei"-fase. 

Eller kanskje er det riktig å kalle det en "Nei, ikke ennå"-fase. Du kan (og bør) reprioritere jevnlig. 

Selv om noen av søkeordskandidatene faller utenfor "høy prio"-listen i denne omgang kan dette forandre seg til neste gjennomgang, hvis noen av de tre parameterne har endret seg.

Hva er et godt antall høyt prioriterte søkeord?

Mellom 5 og 10 søkeord er et godt antall.

Du kan velge flere, hvis du har flere innholdsprodusenter som jobber med ulike ting. I så fall kan du ha 5-10 søkeord per innholds-avdeling på nettsiden.

Les også: Slik finner du strategisk viktige søkeord for din SEO-strategi

Hvilke parametere er viktige?

De tre parameterne som bør taes med i prioriteringen av søkeord er søkevolum, søkekonkurranse og relevans.

Søkevolum er antall søk som gjøres i søkemotorene på dette søkeordet eller søkefrasen hver måned. Søkevolum sier noe om den totale kaken av trafikk som skal fordeles på deg og dine konkurrenter for dette søket. Dette tallet bør du hente fra et SEO-verktøy som Semrush

Søkekonkurranse er tall som estimerer hvor vanskelig det vil være å rangere høyt på dette søkeordet eller søkefrasen. Dette kalles ofte også “Keyword Difficulty” eller vanskelighetsgrad. Her må du også bruke et SEO-verktøy som Semrush.

Relevans handler om hvor relevant søkeordet eller søkefrasen er for din business. Hvor sannsynlig er det at du vil tjene penger på denne typen søk? Her kan du ikke lene deg på et SEO-verktøy, her må man hente inn domenespesifikk kunnskap. Det mest nærliggende er kompetansen i prosjektgruppa eller nettsideteamet ditt.

Søkevolum og vanskelighetsgrad er altså rent datadrevet, her må du stole på dataene du får fra verktøyet ditt. Tallene vil ikke være eksakte, men de vil være langt bedre enn antagelser. Du kan også lese mer om hvordan Semrush regner ut volum og vanskelighetsgrad.

Kan man bare bruke Google Search Console til dette? Svaret er: Nei, egentlig ikke. Google search console har ingen måleenhet for vanskelighetsgrad eller volum. Man kan dog til en viss grad finne volum basert på måleenheten Visninger i Google Search Console, men dette vil bli relativt unøyaktig.

Les også: SEO har endret seg de siste årene, hva betyr det for deg?

Ranger relevans for hvert søkeord

Min anbefalte tilnærming er å gjøre denne prosessen så datadrevet som mulig ved å strukturere en nettdugnad ("crowdsourcing"). Legg ut alle søkeordskandidatene i en spørreundersøkelse, og få alle i innholdsavdelingen til å gi sine subjektive vurderinger. Slik kan du formulere det i undersøkelsen.

"Hvor sannsynlig er det at noen som søker på dette kan være en potensielt god kunde for oss? Hvor godt passer de til våre tjenester?"

Hvis dere har definert en ideell kundeprofil (ICP) kan du eventuelt formulere det slik: "Hvor sannsynlig er det at noen som søker på dette passer vår ICP?"

En enklere metode er å rett og slett sitte sammen i et rom og sette opp vurderingen fra 1-5 sammen, men jeg foretrekker vanligvis spørreundersøkelsen, siden alle kan sitte i ro og mak og bruke så mye tid de trenger selv trenger, uten å stresse.

Det som kan være vanskelig med denne øvelsen er at søkeordskandidatene gjerne vil være en blanding av “Long-tail”, “Fat-head” og “Chunky Middle” søkefraser. "Fat-Head" er generelle termer med høy trafikk, og "Long-tail" er spissede søk med mindre trafikk. Det kan føles litt som å sammenligne epler og pærer for de som er med. Et alternativ kan være å dele inn søkeordskandidatene i to grupper long-tail og fat-head og ta de separat, eller dele de inn i andre logiske kategorier, som produktkategorier.

Les også: Slik fanger du leseren med innholdsmarkedsføring

Praktisk prosess for å prioritere søkeordene

Nå har du altså tre tall på alle søkeordskandidatene fra søkeordsanalysen. Nå må du putte disse inn i en formel og få ut søkeordets prioritet.

Formelen er:

Søkeordets prioritet  =  (Søkevolum + Relevans) - Søkekonkurranse

NB: Alle data må være standardiserte. Standardisering av data er en metode for å gjøre dataene i et datasett konsistente og enkle å sammenligne.

Regnearkprogrammer har vanligvis en innebygget funksjon for dette: STANDARDIZE(). Hvis du bruker den funksjonen på alle parameterne så vil du få en verdier du kan putte inn i formelen.

Et oppkonstruert eksempel:

Her har jeg lagt inn 4 søkefraser, som ligger i kolonne B. I kolonne C, D  har jeg manuelt matet inn tall fra Semrush, og i kolonne E (Relevance) har jeg matet inn gjennomsnittspoenget denne søkefrasen har fått fra prosjektgruppa. Røde platåsko har fått høyest relevans, antagelig fordi denne butikken spesialiserer seg på disse. “Platåsko” blir kanskje for generelt til å få veldig høy relevans, mens “kjipe platåsko” er det ingen som vil ha, så den får lavest relevans av alle.

Kolonne F, G, H er de samme tallene fra C, D, E kjørt gjennom STANDARDIZE() funksjonen, og kolonne I (Priority) er formelen

(Søkevolum + Relevans) - Søkekonkurranse

"Platåsko" er det som har klart høyest søkevolum, men også mye høyere søkekonkurranse, og i tillegg lavere relevans, som vurdert av prosjektgruppa. Ut i fra formelen er søkekonkurransen såpass høy at den ikke kommer på førsteplass av de fire. "Røde platåsko" ser ut til å være et bedre sted å begynne, siden den har høyeste relevans, og i tillegg et høyere volum enn de andre som har samme søkekonkurranse.

Når vi sorterer på siste kolonne viser deg seg altså at det er “røde platåsko” som bør være høyeste prioritet for å rangere høyere på Google, med “kule platåsko” som nummer to.

Her har jeg kun lagt inn 4 søkeord, men hvis du legger inn alle søkeordene fra din initielle søkeordsanalyse her, og prioriterer etter siste kolonne, så vil du få en full prioritert liste. Deretter kan du velge de 5-10 øverste, og la de være dine prioriterte søkeord.

En praktisk måte å vise hvilke som er høy prio i ditt SEO-verktøy er å bruke tagger. Tagg dine prioriterte søkeord med "høy prio", så kan du lage rapporter filtrert på denne taggen.

Ok, så nå har du dine 5-10 søkeord, men hva nå? Det er nå moroa/jobben begynner selvsagt, og nå må du gjøre jobben for begynne å klatre på listene. Du har jo ikke endret noe av innholdet på nettsiden din ennå! Men nå du har stilt inn siktet.

Etter å ha foretatt en prioritering av søkeord er tiltakene du bør vurdere blant annet skriving og optimalisering av innhold, strategisk lenkebygging, teknisk SEO og optimalisering.

Kontakt oss hvis du ønsker flere råd eller hjelp med din SEO strategi.

Forfatter

CMS-konsulent, utvikler og webanalytiker i Frontkom. Langt over gjennomsnittet interessert i hva som fungerer på web, og hvordan man kommer ditt via innholdstrategi og analyseverktøy.

Relaterte artikler

Få oppdateringer fra våre blogger