Den digitale reisen til en bedre verden

Veien til en bedre verden bør være belagt med digitale verktøy, skreddersydd kommunikasjon og sømløse giverreiser. Fordi gode intensjoner ikke er nok. 

Skreddersydd kommunikasjon og effektivisering gjennom digitale verktøy er forutsetninger for at  ideelle organisasjoner skal kunne bidra maksimalt til sine formål. De som tør å gjøre investeringer som rigger organisasjonen for vekst, ivaretar budskapsformidlingen og sørger for å minimere manuelt arbeid, vil også være de som setter seg selv i stand til å gjøre en forskjell av betydning. 

Invester i de gode sakene

En effektiv administrasjon utnytter alle tilgjengelige ressurser maksimalt, slik at en størst mulig andel av inntektene går direkte til formålet. Ideelle organisasjoner står imidlertid ofte i et dilemma der kostnaden for å investere i digitale verktøy oppleves å gå på bekostning av formålet. 

For å lykkes i å gjøre en reell forskjell, er det likevel avgjørende at aktører i ideell sektor henger med på den digitale utviklingen. I Frontkom mener vi at de gode sakene fortjener å bli investert i, og at i likhet med kommersielle aktører, må ideelle organisasjoner investere i digitale verktøy for å lykkes. Selv om formålet ikke handler om profitt, er det mye lærdom å hente i det private næringslivet, og svaret på dilemmaet kan være at man, innenfor visse rammer, må tillate seg å tenke kommersielt for å lykkes ideelt. 

I over 10 har Frontkom vært en helhetlig leverandør av tekniske systemer, rådgivning og brukerreiser for å øke digital synlighet, donasjoner og støtte til Plan Norge.

CRM: Nøkkelen til en effektiv organisasjon

Et godt skreddersydd Customer Relationship Management (CRM)-system bør fungere som ryggraden i enhver organisasjons administrasjon og kommunikasjonsarbeid. Organiserte medlemslister, automatiserte prosesser og segmentert kommunikasjon sørger for at timene ikke spises opp av manuelt arbeid. Slik gir CRM’et organisasjonen utvidede muligheter til å gjøre en reell forskjell for så mange som mulig. 

Et godt CRM vil frigjøre tid til oppgaver som har større verdi for formålet, og skaper derfor verdi for ideelle organisasjoner gjennom å:

  • Minimere manuelt arbeid
  • Effektivisere prosesser
  • Administrere medlemslister
  • Segmentere kontakter
  • Automatisere kommunikasjon
  • Skape orden og kontroll
  • Tilrettelegge for tettere oppfølging av medlemmer og givere

Les om hvordan Frontkom har bidratt til Barnekreftforeningens vekst gjennom å være en helhetlig samarbeidspartner på digital strategi og verktøy, nettsider og kommunikasjonstjenester.

Se webinar on-demand om kommunikasjon på 10 minutter

Budskapsformidling som skaper verdi

Et godt CRM åpner altså for tett oppfølging og hyppig kommunikasjon med organisasjonens støttespillere. Neste spørsmål er derfor hvordan man best kan ivareta denne muligheten for verdiskaping CRM`et åpner for? Hvordan formidle budskapet for å skape størst mulig verdi?

Kommunikasjon for en ideell organisasjon er komplekst. Det krever kompetanse innen en rekke ulike kommunikasjonsformer for å treffe de nødvendige målgruppene. Samtidig er god, strategisk budskapsformidling essensielt for å skape resultater gjennom fundraising, kampanjer og politisk arbeid. Gjennom å  etterlate inntrykket vi ønsker, skal innholdet engasjere, rekruttere, mobilisere og inspirere - til å gi.

Å investere i kvalitetsinnhold har stor verdi. Godt innhold formidler personlige historier som snakker til hjertet og informerer om fakta som overbeviser hjernen. Det krever en bevisst strategi og avansert balansekunst å skreddersy innhold som treffer de ulike målgruppene på riktig tidspunkt. Innen ideell sektor omfatter disse målgruppene både privatpersoner og bedrifter, forsknings- og fagmiljøer, politikere og journalister. 

Les om hvordan Frontkom har jobbet med å revitalisere merkevaren til folkefinansieringsplattformen I Believe In You (IBIY). 

Nettsiden: Fra besøk til konvertering

Når besøkende, uavhengig av målgruppe, finner veien til nettsidene, må totalopplevelsen være så god og problemfri at de ikke bare stikker innom. Vi ønsker at de også skal engasjere seg og forplikte seg til formålet ved å melde seg på nyhetsbrev, eventer, som medlemmer eller givere. Sømløst design, velfungerende tekniske løsninger og treffende kommunikasjon vil holde de besøkende i hånda, og sørge for at ingen hopper av på veien til dette målet. 

Nettsiden bør både snakke til hjertet, inspirere til handling og være lett å bruke. Det skal være enkelt å gi, og donasjoner til ideelle formål må være en sømløs prosess. Smidige betalingsløsninger som Vipps og Strex gjør det mulig å gi uten hindringer, og pålitelige integrasjoner gjør at det føles trygt å gi. Giverne skal oppleve at nettopp deres bidrag er verdifullt og vil bli behandlet deretter. Handling teller mer enn intensjon, og det er vår oppgave å tilrettelegge for sømløse giverreiser, for i denne situasjonen er det ikke bare tanken som teller. 

Les om hvordan Frontkom har jobbet med appen FaniMani som forenkler donasjoner til veldedige formål gjennom sømløs mobilhandel.

Digitale verktøy og kommunikasjon som gjør en forskjell

Den helhetlige totalopplevelsen og de beste resultatene skapes når tekniske løsninger, design og innhold spiller på lag. Frontkom leverer tjenester som begeistrer og berører, engasjerer og mobiliserer mennesker til å bidra. Kampanjer og kommunikasjon som overbeviser, nettsider som fungerer sømløst og administrative verktøy som tilrettelegger for effektivitet er vårt bidrag til verdiskaping for ideell sektor.  

Forfatter

Møt Stine, innholdsprodusent og rådgiver hos Frontkom. Med over 10 års erfaring innen skriftlig, muntlig og visuelt kommunikasjonsarbeid. Hun har en Mastergrad i Medievitenskap og Kommunikasjon fra Universitetet i Oslo,. Stine brenner for klarspråk, presis formidling og troverdige kilder.

Få oppdateringer fra våre blogger