PIM vs. DAM vs. CMS - Utnytt integrasjoner for å optimalisere forretningsprosesser

Two people writing on a white board

Alle store organisasjoner trenger en solid digital arkitektur for å administrere prosessene og eiendelene sine. Og selv om de fleste har et system på plass allerede, kan de sannsynligvis dra nytte av integrasjoner med andre systemer for å lage en arkitektur spesialtilpasset bedriftens behov. I denne artikkelen skal vi utforske ulike typer systemer og hvordan de kan fungere sammen for å skape en strømlinjeformet superarkitektur.

CMS, PIM og DAM er alle styringssystemer

Før vi dykker ned i de spesifikke forskjellene mellom CMS-, PIM- og DAM-systemer, er det viktig å merke seg og forstå at alle har samme formål – administrasjon. Altså å forbedre arbeidsflyter og effektivisere prosesser på en eller annen måte. De største forskjellene mellom dem er i stor grad knyttet til typen arbeid systemene skal ta seg av.

Med det i tankene blir det åpenbart hvorfor det er en så god idé å integrere PIM og DAM eller PIM og CMS (eller en annen kombinasjon). Ved å gjøre det skaper du en arkitektur som innkapsler hele virksomheten din og ikke bare en isolert del av den.

Produktinformasjonsstyringssystem (PIM): Nøkkelfunksjoner og fordeler

Et produktinformasjonsstyringssystems hovedformål er å lagre produktrelatert informasjon fra grunnleggende produktkoder og navn, lagertilgjengelighet og produktbilder til mer spesialisert markedsføringsmateriell som nøkkelord eller personas (eller andre produktrelaterte eiendeler). PIM-systemer brukes først og fremst av e-handelsbedrifter eller forhandlere. Hovedfordelen med å bruke et PIM-system er at de vanligvis integrerer data fra et CMS, CRM og andre plattformer. De hjelper til med å administrere et dynamisk produktspekter med nye produkter som kommer inn ofte, i tillegg til å administrere eventuelle endringer i nevnte produkter. Alternativt kan et PIM-system være hovedressursen som driver andre systemer (for eksempel et CMS eller en portal). Vi har jobbet med en PIM-drevet arkitektur som dette før for AOC og du kan lese mer om det i vår casestudie her.

Mange bedrifter bruker et CMS i stedet for en PIM, og det kan være en levedyktig løsning. Men når man jobber med store volumer, et stort antall produkter på tvers av ulike plattformer og ulike kanaler, er PIM-systemet et steg opp og er oftest det beste valget. 

Content Management System (CMS): Nøkkelfunksjoner og fordeler

Siden vi allerede har berørt CMS litt: la oss ta en kikk. Innholdsstyringssystemer er noen av de vanligste verktøyene som brukes av bedrifter i dag. Som navnet antyder, er hovedformålet deres å administrere innhold. Mens typen innhold kan være forskjellig (videoer, bilder, artikler eller til og med produkter), er et CMS generelt mer grunnleggende enn et PIM-system, rett og slett fordi det aldri var ment å administrere produktdata spesifikt. Hovedforskjellen her er at PIM-systemer er rettet mot, vel, produkter.

Når det er sagt, er et CMS et flott utgangspunkt for ytterligere integrasjoner og kan transformeres til et sentralt depot for alle eiendeler, avhengig av de spesifikke behovene til virksomheten din.

Digital Asset Management (DAM) System: Nøkkelfunksjoner og fordeler

Den siste store typen system er et DAM-system. DAM står for Digital Asset Management og hovedformålet er å ha en sentral plassering for alle interne eiendeler – dokumenter, bilder, videoer og annet digitalt innhold. DAM-systemer har imidlertid i de siste årene vokst til også å inkludere automatiserte arbeidsflyter og merkevareretningslinjer samt andre funksjoner og typer eiendeler. Dette betyr at et DAM-system ofte er den eneste kilden til merkevareelementer som alle kan få tilgang til og bruke.

DAM-systemer bidrar til å sikre merkevarekonsistens på tvers av ulike kanaler (det være seg markedsførings- eller salgskanaler), effektivisering av onboarding, og gjør det enklere å samarbeide om dokumenter og prosesser. Mange bedrifter vil dra nytte av å utnytte integrasjoner her, for eksempel av en PIM-DAM-integrasjon. Det skaper en arkitektur som er perfekt tilpasset behovene til organisasjonen.

Bruk integrasjoner for å lage en superarkitektur for bedriften din

CMS-, DAM- og PIM-systemer har selvfølgelig sine forskjeller og særegne evner, men de deler et felles mål - hvert av disse systemene har som mål å forbedre arbeidsflyter og automatisere prosesser i organisasjonen. De hjelper alle i hovedsak med å administrere ulike typer data og eiendeler. Men saken er at mange av disse områdene vil overlappe – for eksempel er produktbilder eller videoer (som ligger i PIM-et) også en bedrifts digitale eiendeler (som ligger i DAM-et). Det er derfor ekstremt nyttig å integrere PIM- og DAM-systemer eller CMS- og PIM-systemer (eller andre kombinasjoner, noen ganger alle tre). Her er de viktigste fordelene ved å integrere store systemer:

Administrere digital markedsføring på tvers av flere kanaler

Å administrere flere salgs- og markedsføringskanaler uten å integrere ulike systemer er mulig og fungerer godt i mange tilfeller. Men spesielt når det gjelder store organisasjoner, kan en integrasjon mellom en DAM, CMS og PIM være ekstremt nyttig for markedsføringsteamet, slik at de kan tilby relevant innhold og bedre utnytte ulike digitale eiendeler samtidig som de er sikre på at alle dataene er korrekte. og nåværende. Spesielt når du jobber med forskjellige kanaler som administreres via et CMS, kan det å koble det til en DAM-løsning skape en kraftig maskin som hever kundeopplevelsen.

Minimerer mengden arbeid som trengs for at systemer og digitale eiendeler skal holdes oppdatert

Hvis bedriften din bruker flere av disse systemene, kan det være vanskelig å alltid sikre at de inneholder samme informasjon og aktiva og at alt er oppdatert. Ved å integrere dem minimerer du ikke bare mengden arbeid som trengs for å oppdatere dem, men du eliminerer også den ekstra risikoen for menneskelige feil. Hvis systemene dine må oppdateres ofte, kreves det en person som er ansvarlig for å legge inn data fra ett system til et annet.  Ved å integrere PIM- og DAM-systemer eller CMS- og PIM-systemer (eller annen kombinasjon), gjør du hvert av disse systemene enklere å administrere og vedlikeholde, samtidig som du sikrer at dataene som genereres av disse plattformene er mer nøyaktige.

Administrere arbeidsflyter og eiendeler i stor skala

En annen viktig grunn til at bedrifter ofte integrerer CMS-, DAM- og PIM-systemene sine, er fordi det gjør dem i stand til å administrere komplekse prosesser og arbeidsflyter i stor skala på ett sentralt sted. Ved å koble sammen to systemer (eller flere), kobler du i hovedsak også sammen dine markedsføringsteam, grafiske designere, salgsteam, lederteam samt faktiske kunder. Du kan opprette forskjellige tilgangsnivåer for å gjøre arkitekturen sikrere også. Samlet sett er en integrasjon av CMS-, PIM- og DAM-systemer flott når bedriften din opplever rask vekst – fordi det mest sannsynlig resulterer i flere digitale eiendeler, flere kunder og mer data og digitalt innhold å administrere.

Hvis du leter etter eksperter med erfaring med å integrere slike systemer, sjekk ut vår casestudie om hvordan vi laget en PIM-drevet nettportal for AOC eller kontakt oss for å lære mer.

Forfatter
Få oppdateringer fra våre blogger