Hva slags visuell identitet trenger du for oppstartsbedriften din?

Person writing on glass wall

Hele prosessen med å skape en ny visuell identitet kan ta lang tid og virke komplisert og kanskje til og med unødvendig. Spesielt hvis du er tids- og ressursbegrenset, og sliter med å vise resultater til investorene. På den annen side – du trenger en identitet for å presentere oppstarten din, tiltrekke både investorer og brukere og differensiere i et konkurranseutsatt marked. Hvordan finne balansen mellom unik visuell identitet og behovet for å effektivisere investeringen?

Visjon, misjon og verdier

Et godt grunnlag for enhver merkevarestrategi: en godt utført innsiktsfase. For å skape din unike merkeidentitet må bedriftens visjon deles internt og forstås av alle ansatte. 

Vi formaliserer bedriftens visjon, misjon og verdier ved å gjennomføre en workshop. Spørsmålene som dekkes under workshopen går dypt inn i bedriftens sjel, og lar alle interessenter delta i å skape den felles visjonen. Ved å bruke øvelser og tidsbegrensninger lar det deg sette ord på kompliserte abstrakte konsepter – og det raskt. Å uttrykke alle disse konseptene i korte trekk er veldig vanskelig og vanligvis en énmanssjobb. Å få dem diskutert under workshopen bygger felles forståelse og forbedrer kommunikasjonen i teamet.

Workshop_with_yellow_notes

Under workshopen bygger vi en felles forståelse av din misjon og visjon. Vi utforsker hva, hvordan og hvorfor i tjenesten din, i tillegg til å formulere bedriftens verdiforslag. Sammen bestemmer vi oss for merkepersonlighet, merkevareposisjonering, tegner konkurranselandskapet og definerer din nisje og målgrupper.

Hver del av workshopen er dokumentert, enten som en Miro-tavle eller et dokument med fotograferte post-it lapper. Det blir grunnlaget for fremtidige beslutninger.

Kickstart designet med forskning og innsikt

Din nye merkepersonlighet trenger arbeid for å etablere merkeintegritet og finne måter å gjøre ting annerledes på. I denne workshopen lager vi "moodboards", som viser deg mulige tilnærminger til ny visuell identitet. Ved å bruke eksisterende elementer sortert i utvalgte samlinger blir du presentert med mulige veier for design.

Etter å ha gjort workshopen og undersøkelsene kan vi sette ord på merkevaren til den nye oppstartsbedriften din. Vi lager et merkevareutsagn som beskriver hva bedriten er og hva den står for. Ordskyer lar oss utforske sammenhenger og bestemme symboler som er best egnet for å representere merkevaren.

Deretter begynner arbeid med logo. Vi bruker penn og papir for å lage flere grove skisser raskt, og unngå å bruke for mye tid på detaljer - Det kan komme senere.

Valg av ny logo

I denne fasen må du ta en viktig beslutning: å velge mellom 2–3 versjoner av logoen du blir presentert for. Hvert av forslagene viser bilder av mulige virkelige applikasjoner, som bruk på bygninger, t-skjorter eller handleposer. På den måten er det mye lettere å forestille seg sluttresultatet og hvordan den visuelle identiteten vil fungere.

Kandidatene blir sjekket flere ganger mot workshopresultatene. Det sikrer at det ikke er noen avvik fra den opprinnelige planen og gjør beslutningen enklere ved å ramme den inn i forskning.

Noen ganger virker et av forslagene som et godt alternativ, men du føler at det ikke er helt der ennå. Du kan da be om at det gjøres mer arbeid på et av forslagene. Vi foreslår å begrense iterasjonene til tre, for å sikre at vi holder oss innenfor tidsplanen og budsjettet. På slutten av denne prosessen godkjenner du det endelige forslaget.

 

Raske leveranser for slanke bedrifter

Med startups er "time to market" spesielt viktig. Med den nye logoen din valgt, er det på tide å få det viktigste på plass. Du vil få logofiler i flere formater, både for web og print. 

Du får også maler for sosiale medier, som jo er en av hovedmetodene dine for kommunikasjon. Du får forsidebilder, avatarer og innleggsrammer for LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. 

Her kommer også nettsiden din inn. Helt i begynnelsen trenger bedriften vanligvis ikke en komplisert nettside. Men å være søkbar og ha en etablert URL er et must for å bli tatt på alvor. Så vi begrenser den første leveransen til én nettside som forklarer verdiforslaget ditt og skaper en forventning om nye spennende tjenester. Nå er du klar for pitchmøtene dine.

Neste skritt

Når du vokser får du fort et annet problem å ta tak i: når nytt talent ansettes og nye arenaer utforskes, er det vanskelig å holde merkevarebyggingen konsistent. Her er det viktig å holde seg til retningslinjene vi etablerte for merkevaren din i tidlige faser. Designmanualen vil hjelpe deg med dette. Den kan i noen tilfeller utvides, for eksempel om merkevaren selv endres på, men bør i hovedsak holde seg innenfor de satte rammene. Dette gjør at merkevaren din vil oppleves som konsistent, selv når bedriften forandrer seg!

Hvis du trenger hjelp til merkevarebygging kan du kontakte oss og diskutere dine behov!

Forfatter

Łukasz er designsjef og fagleder for design i Frontkom. Han har over 20 års erfaring innen design og brenner for å løse komplekse utfordringer med design og god brukeropplevelse. Han skriver om beste praksis, universell utforming og hvordan en god brukeropplevelse kan hjelpe bedrifter.

Få oppdateringer fra våre blogger