Slik definerer du målgrupper for nettbutikken din

En pil som treffer innertier

Alle bedrifter må finne ut hvem de skal snakke til med markedsføringen sin. Men nettbutikker har noen spesielle muligheter og utfordringer som andre typer bedrifter ikke kommer borti i like stor grad. Enten du lanserer en ny nettbutikk eller ønsker å optimalisere en eksisterende, vil det å mestre kunsten å definere målgrupper være en verdifull ferdighet.

Hva er en målgruppe og hvorfor er den så viktig å finne?

En målgruppe refererer til en spesifikk gruppe mennesker som et selskap ønsker å nå ut til med sin markedsføring. Disse menneskene kan ha lignende behov, interesser eller kjøpsatferd og kan være definert ut fra aldersgruppe, kjønn, lokasjon, eller andre variabler som er relevant for bedriften.

Å finne fram til riktig målgruppe vil øke sannsynligheten for konverteringer og salg. Når du har definert og forstått målgruppen din, kan du også utvikle bedre produkter og tjenester som passer deres behov og ønsker.

Lær alt du trenger om å lykkes med nettbutikk her

Hva er et segment?

Et segment refererer til en mer detaljert og spesifikk gruppe mennesker som er delt inn fra den samlede målgruppen. Segmentering går dypere inn i dataene og skiller ut mennesker basert på spesielle og distinkte egenskaper, som for eksempel kjøpemønstre, livsstil, eller preferanser.

Så mens målgruppen er en mer generell betegnelse og gir en oversikt over hvem man ønsker å nå ut til, brukes segmenter for å gi mer presise og detaljerte beskrivelser av de ulike gruppene med mennesker innenfor målgruppen.

Fordeler med markedssegmentering

 1. Bedre forståelse av kundene: Segmentering gir en bedre innsikt i hva kundene foretrekker, noe som igjen kan hjelpe med å levere bedre og mer tilpasset markedsføring.
 2. Bedre målretting: Ved å ha en mer detaljert innsikt i ulike segmenter og hva som driver dem, kan man utvikle mer effektive markedsføringskampanjer for å nå ut til kundene.
 3. Økt konvertering: Mer relevant innhold gir økt konvertering.
 4. Kostnadseffektivitet: Å kjøre en markedsføringskampanje rettet mot et lite kundesegment er vanligvis billigere enn å kjøre en bredere markedsføringskampanje for hele målgruppen.
 5. Konkurransefortrinn: Segmentering gir deg muligheten til å differensiere deg fra konkurrentene dine. På denne måten kan du stikke deg ut og tiltrekke deg kunder som kanskje ellers ville valgt en konkurrent i stedet.

Hva er spesielt med å finne målgrupper for nettbutikk?

Store mengder data: En av de største utfordringene er den store mengden av tilgjengelig data nettbutikker har tilgang til. På den ene siden gir dataen nettbutikker et stort potensial for å forstå sine kunder og målgrupper, men på den andre siden kan det også føre til overload av data og analyser som kan gjøre det vanskelig å velge ut den viktigste informasjonen.

Brukeropplevelse: Når selve hjertet i bedriften er nettsalg, må man hyperfokusere på å tilpasse hver minste detalj til målgruppen. Man har rett og slett ikke råd til å ha friksjon i kundereisene som vil sende kundene andre steder.

Konkurranse: hvis du driver med detaljhandel konkurrerer du, til forskjell fra mer lokale bedrifter, med alle andre i bransjen din. Hele verden egentlig, hvis du serverer innhold på engelsk.

Størrelse på målgruppen: Når du konkurrerer med hele Norge (eller verden) vil du også ha en større potensiell målgruppe enn mer lokale bedrifter. Det krever at du er veldig spesifikk i markedsføringen din, og har større press på deg til å utvikle gode markedsføringsstrategier.

Brukergenerert innhold: For nettbutikker har er det ekstra relevant å samarbeide med influensere for å lage brukergenerert innhold (UGC - User Generated Content). Å velge riktige samarbeidspartnere er en utfordring, men også en mulighet for å nå ut til nye målgrupper.

Metoder for hvordan man finner riktig målgruppe

Før vi går inn på å definere målgrupper er det essensielt å ha en helhetlig forståelse av produktet eller tjenesten din. Ved å identifisere de unike salgspoengene (USP - Unique Selling Proposition) og fordelene, kan du posisjonere produktet eller tjenesten effektivt i markedet og tilpasse målgruppene dine med dets unike egenskaper.

Gjør en markedsanalyse

Den gode gamle SWOT-analysen (Styrker, svakheter, muligheter og trusler) holder fortsatt stand. En SWOT-analyse kan hjelpe deg med å identifisere de unike styrkene til produktene eller tjenestene dine.

Her er en mer utfyllende artikkel fra mindtools.com som inneholder en mal for hvordan du jobber med en SWOT-analyse.

Gjør en konkurrentanalyse

Gjennom å analysere konkurrentenes produkter eller tjenester kan du identifisere hva som gjør dine produkter unike. Du kan se på deres markedsføringsmateriell, prispunkter og verdiforslag for å identifisere egenskaper som skiller deg ut.

Beskrivelse av konkurrentanalyse fra vår kunde Digital Norway.

Bruk Google Search Console

Ved å bruke Google Search Console for å finne ut hvilke søketermer folk bruker når de søker etter produkter eller tjenester som ligner på dine. Ved å identifisere hva folk søker etter, kan du identifisere produkter eller tjenester som skiller seg ut fra andre.

Se webinar on-demand om konvertering i nettbutikk

Hva vet du om kundene dine allerede?

Når du har funnet USP-er for produktene og tjenestene dine: se nærmere på kundene du allerede har. Undersøk alder, kjønn, hvor de bor og reiser, samt deres preferanser og kjøpsmønstre. Denne informasjonen vil gi innsikt i de typer mennesker som allerede er interessert i det du tilbyr, slik at du kan ytterligere spesialisere målgruppene dine.

Speilpublikum – de som ligner på kundene dine

Et "mirror audience" er en gruppe mennesker som har en lignende profil og sannsynligvis vil oppføre seg på en lignende måte som en allerede identifisert målgruppe som gjør det bra. Målet med å lage et "mirror audience" er å utvide rekkevidden av en kampanje ved å nå en ny gruppe mennesker som trolig vil være interessert i produktet eller tjenesten som blir markedsført.

Du setter opp et speilpublikum i for eksempel Google Ads ved å velge en gruppe kunder du allerede har satt opp i en liste.

Personlig intervju av eksisterende kunder

Mens vi snakker om speilpublikum er det også lurt å intervjue eksisterende kunder. Finn ut:

 • Hvem de er (demografi og interesser)
 • Hvilke spesifikke situasjoner som førte til at de ble kunder av deg.
 • Hvilke erfaringer de har med konkurrenter av deg
 • Om de har noen ønsker om forbedringer ved det du tilbyr
 • Hvilke fordeler og ulemper de ser ved tjenestene eller produktene dine (her kan det være fint å ha en uavhengig tredjepart som intervjuer for å få ærlige svar)

Identifisere mangler og behov i målgruppen

I tillegg til å snakke med eksisterende kunder kan du holde deg oppdatert på Twitter, TikTok og andre sosiale medier. Reddit er en gullgruve når det gjelder å finne ut hva kunder mener om bransjen din. Det finnes en subreddit for alt mulig, og du kan finne interessante meninger om alt fra stekepanner til heisekraner til markedsføring og salg.

Hvordan kan vi segmentere markedet?

Her er tre måter å segmentere målgruppene dine på:

Demografisk segmentering: Dette innebærer å gruppere kunder etter alder, kjønn, utdanning, yrke, inntekt, geografi, etc. Du kan bruke verktøy som Google Analytics, Facebook Audience Insights, eller ssb.no for å få denne informasjonen.

Atferdssegmentering: Her er den store datamengden nettbutikker sitter på en stor fordel. Du segmenterer kunder etter kjøpshistorikk, preferanser, interesser, og adferd på nettet som besøkte nettsider, annonseklikk, eller generelt engasjement med merkevaren. Du kan bruke verktøy som Google Analytics eller Matomo, men her vil et CRM som HubSpot gi deg en skikkelig fordel.

Psykografisk segmentering: Denne metoden bruker kundenes personlige egenskaper og holdninger for å segmentere markedet. Dette inkluderer interesser, personlighetstrekk, livsstil, holdninger, og verdier. Her må du gå litt mer manuelt til verks, og avholde intervjuer eller opprette undersøkelser i f.eks. SurveyMonkey for å få gode svar.

Slik kan din bedrift nå riktig målgruppe

Når du har satt opp en god og rasjonell målgruppe du vil rette deg mot, er tiden inne for å forsøke å faktisk nå ut til dem.

Hvilke kanaler og plattformer bør du bruke for å kommunisere med målgruppen?

Inkludert i beskrivelsen av målgruppen(e) din(e) bør være hvilke kanaler de bruker for å skaffe informasjon. I Norge er vi ganske homogene når det gjelder kanalbruk, men det finnes spesielle situasjoner hvor for eksempel en bransje bruker spesifikke subreddits eller nettfora som freak.no e.l.

Nøkkelen er selvfølgelig å bruke mest ressurser på kanalene hvor du tror du får best ROI. Dette justeres etterhvert som du får inn leads fra de forskjellige kanalene, fordi du følger med på hvilken kanal som har høyest konverteringsrate. Kanskje du finner ut at tusen visninger på Facebook ga to konverteringer, mens hundre visninger på LinkedIn resulterte i like mange. Da kan det være en idé å satse mer på LinkedIn, selv om Facebook-innhold gir deg mer oppmerksomhet generelt.

Bruk SEO til markedsføring

Uansett hvilke kanaler du velger å fokusere på vil SEO være viktig for at potensielle kunder skal kunne finne innholdet ditt. Vi skriver mer om SEO andre steder på Frontkom-bloggen, men her er de fem viktigste tingene du må tenke på når du prøver å tiltrekke publikum til nettbutikken din:

 1. Innholdskvalitet: Å skape høykvalitetsinnhold som er relevant for målgruppen din og som svarer på deres søkeforespørsler.
 2. Nøkkelordoptimalisering: Å bruke relevante søkeord og setninger på en naturlig og hensiktsmessig måte i innholdet ditt, metadata og URL-strukturer.
 3. On-page teknisk optimalisering: Å sikre at nettstedet ditt er teknisk optimalisert for søkemotorer. Dette inkluderer faktorer som nettstedets hastighet, responsivitet, struktur og navigasjon.
 4. Backlinking: Å få høykvalitets lenker fra andre nettsteder til ditt eget nettsted, noe som bidrar til å øke autoriteten og rangeringen din på søkemotorer.
 5. Brukervennlighet: Å sørge for at nettstedet ditt er brukervennlig og gir en positiv brukeropplevelse. Dette inkluderer aspekter som responsivt design, tilgjengelighet og navigasjon.

Brukergenerert innhold

Dette er en del av social selling, som vi har skrevet en artikkel om tidligere. Tradisjonelt har man fått tak i en kjendis og satt dem inn i en vanlig reklame, men det fungerer ikke like godt på f.eks. TikTok som på Youtube. Det kunder ser etter på TikTok er først og fremst undeholdning, samt ekte mennesker som bruker produktene dine og forteller hva de mener om dem (både det positive og negative). Likedan fungerer ikke LinkedIn-tilpasset innhold særlig godt på Facebook eller Instagram.

Engasjer kundene dine

Det trengs to for å danse tango. God kommunikasjon involverer kunder i å gi tilbakemeldinger og si sin mening om produktet, tjenesten eller merkevaren din. Da du satt opp målgruppen din snakket du med kunder, men det stopper ikke der. Klarer du å skape innhold som engasjerer folk på sosiale medier eller til og med i tradisjonelle medier, kan du skreddersy tilbudet ditt til målgruppen.

Du trenger ikke lage tabloide overskrifter kun for å provosere, men det er viktig at du gir dine egne meninger og deltar i diskusjoner som omhandler bransjen din på en måte som får folk til å ønske å kommunisere med deg.

Bygg en brukervennlig nettbutikk

Ett ekstra klikk eller en ekstra tenkepause er ofte forskjellen på et salg og en forlatt handlekurv. Når du har lokket potensielle kunder til nettbutikken din via SEO, digitale annonser o.l. er du nødt til å lage veien mot kjøp ekstremt enkel. Det er veldig positivt å ha et attraktivt design som snakker til målgruppen, men enda viktigere er det å gjøre det lett å kjøpe fra deg. En UX-designer som spesialiserer seg på kundereiser vil utforme en nettbutikk hvor alt peker mot kjøpsknappen.

Se hvordan Kremmerhuset skapte en hyggelig nettbutikk med et effektivt UX-design

Jobb med din tone of voice

Det er viktig å være på målgruppens bølgelengde når du kommuniserer med dem. Du bør finne din egen måte å kommunisere på som gjør at de tar deg seriøst, samtidig som du snakker deres språk. Ikke gjør deg til, men møt kunder på deres nivå, enten det er i annonser, reklame eller kundeservice. Et godt eksempel er Rema 1000's "Doffen har daua". Det er barnefamilier som handler mest, og i den reklamen klarer Rema å kombinere slagordet "Det enkle er ofte det beste" med en situasjon som mange foreldre kan kjenne seg igjen i. De snakker kundens språk, samtidig som de får fram sin egen merkevarepersonlighet.

Et eksempel på en kampanje som effektivt treffer målgruppen sin

Ung i trafikken fant ut at mange unge ikke sier ifra om uforsvarlig kjøring til vennene sine fordi de er redde for å bli hengt ut eller latterliggjort sosialt. Med innspill fra psykologer og god bruk av sosiale virkemidler ufarliggjorde de det å si ifra om råkjøring. De brukte mange av Cialdinis 7 prinisipper for effektiv kommunikasjon, spesielt sosiale bevis, og produserte videoer med tips om hvordan man kan si ifra på en ufarlig måte.

Å skaffe innsikt om hva målgruppen tenker og opplever sto sentralt i denne kampanjen, og innholdet reflekterer dette arbeidet. Siden målgruppen er ung var selvfølgelig sosiale medier en stor del av pakka. Filmene fikk bl.a. 220 000 organiske visninger på TikTok.

Fornøyde kunder kommer tilbake

Del kunnskapen din, fiks feil fort og inviter til diskusjoner. Når kunder føler at de har blitt hørt og tatt på alvor samtidig som de har fått løst et problem som er viktig for dem, vil de langt på vei vurdere ditt produkt eller din tjeneste neste gang de eller noen de kjenner trenger noe lignende.

Hvis du trenger hjelp til å finne eller kommunisere med målgruppen din, hører vi gjerne fra deg gjennom kontaktskjemaet vårt!

FAQ

Hvordan kan bedrifter effektivt tilpasse sitt markedsføringsbudskap for ulike segmenter innenfor samme målgruppe?

For å tilpasse markedsføringsbudskapet for ulike segmenter innenfor samme målgruppe, må bedrifter først forstå de unike karakteristikkene og behovene til hvert segment. Dette kan oppnås gjennom dyptgående markedsanalyse og kundeanalyse, inkludert å samle og analysere data fra kundens kjøpshistorikk, online atferd, og direkte tilbakemeldinger. Bedrifter kan deretter utvikle skreddersydde markedsføringsstrategier som snakker direkte til interesser, behov, og smerte punkter spesifikke for hvert segment. Bruk av personalisert kommunikasjon, tilpassede tilbud, og segment-spesifikk innhold kan hjelpe med å gjøre markedsføringsbudskapet mer relevant og engasjerende for hvert segment.

Hvordan måler bedrifter effektiviteten av segmenteringsstrategiene sine?

Effektiviteten av segmenteringsstrategier kan måles gjennom en rekke nøkkelindikatorer (KPI-er), inkludert konverteringsrater, kundetilfredshet, kundelojalitet, og ROI (Return on Investment) for markedsføringskampanjer rettet mot spesifikke segmenter. Analyse av disse KPI-ene over tid kan gi innsikt i hvor godt bedrifter treffer målgruppene sine og hvor effektivt de tilfredsstiller segment-spesifikke behov og forventninger. A/B-testing kan også være en verdifull metode for å sammenligne effektiviteten av ulike segmenteringsstrategier og finjustere tilnærminger basert på hva som fungerer best.

Hvordan kan nettbutikker balansere mellom å tilby et bredt utvalg av produkter for å tiltrekke seg en større målgruppe og å spesialisere seg for å møte spesifikke segmenters behov?

Nettbutikker kan balansere mellom disse to tilnærmingene ved først å identifisere et kjerneutvalg av produkter som appellerer til deres primære målgruppe. Deretter kan de utvide sortimentet sitt for å inkludere nisjeprodukter rettet mot spesifikke segmenter. Dette kan gjøres ved å utføre grundige markedsundersøkelser for å forstå ulike kundebehov og preferanser. Ved å tilby et kuratert utvalg av både bredt appellerende og nisjespesifikke produkter, kan nettbutikker tiltrekke seg en bredere kundebase samtidig som de opprettholder relevans for spesifikke segmenter. Videre kan implementering av personliggjorte shoppingopplevelser, som for eksempel anbefalte produkter basert på tidligere kjøpsatferd, hjelpe nettbutikker med å tilby relevans både på bred og smal front.

 

Forfatter

Thomas jobber som CCO i Frontkom. Hans bakgrunn er fra byråbransjen hvor han har jobbet mer enn 20 år som daglig leder og senior rådgiver innen netthandel. Thomas er ekspert på å bygge komplekse kundereiser for netthandel. Han skriver om nettbutikk, kundeklubb, integrasjoner og hvordan lykkes på nett.

Få oppdateringer fra våre blogger